Pieter Cox

Verslaggeving

Overzicht - 2006

Uitstap Dommelvallei - 18 juni 2006
Verbroedering met de Vrienden van het Boshuisje en het Zoerselbos

 

 

 

Uitstap Dommelvallei - 18 juni 2006

Om 8h15 werd er gestart vlak bij het zuiveringstation en onmiddellijk hoorde we de zang van de Geelgors, deze zang hoorden we bijna de gehele tocht. Onze gids liet ons de poelen en andere mooie plekjes zien waar zelfs nog orchideeën bloeiden. Prachtig gebied deze Dommelvallei waar nog mooie kleinschalige landschappen te zien zijn en noeste arbeid en goed beheerswerk is verricht.

Dommelvallei1

Dommelvallei2

Dommelvallei3

Dommelvallei4
Foto's van de prachtige Dommelvallei

Dommelvallei5
Deze laatste foto toont hoe het 2 weken eerder was (foto J. Cornelissen)

 

 

Verbroedering met de Vrienden van het Boshuisje en het Zoerselbos

Op uitnodiging van bovenvermelde natuurvereniging gingen we met vijf vertegenwoordigers van Natuurpunt Noord-Limburg de mogelijkheid bekijken die in het Zoerselbos bestaat om terug oude “vloeibeemden” in de toekomst eventueel terug te bevloeien. We werden hier als natuurvrienden onder elkaar zeer goed ontvangen. Een zeer gedreven Leo Cautereels gaf ons een uiteenzetting over het hoe en het waarom er in 1972 in het historische Boshuisje een vereniging werd gesticht om het Boshuisje en de omliggende bossen te redden van de alles verslindende projectontwikkelaars.
We hebben het Boshuisje dat ingericht is als infocentrum bezocht en ook de achterliggende “boerentuin”. Deze boerentuin heeft de prachtige indeling van een Kempense hof, er zijn alleen bloemen ondergebracht die typisch zijn voor zo een hof, maar ook “den bleek of den dries”, de waterput, houtschop, typische heesters en zelfs Grauwe Vliegenvanger ontbreken niet. Na de lunch hebben we de “Vloeibeemden” bezocht en waren we verbaasd over de verscheidenheid aan plantengemeenschappen, we zagen Wegedoorn en de prachtige Steeliep waarvan er vier teruggevonden zijn die 450 jaar oud zijn !!
Het bevloeien van de beemden gebeurde vroeger door het water op te stuwen via de “spuien” die in de beek waren aangebracht. Het opgehoogde water van de beek overspoelde de beemden en men liet dit zo een periode zodat substanties die zich in het water bevonden zich konden afzetten op de beemdgronden. Ook het kwelwater dat deeltjes van de kleigrond omhoog brengt zorgt voor een gedeeltelijke kalkafzetting.
Er zijn nog prachtige graslanden omringd met houtwallen waar men het bevloeien van de beemden nog perfect kan toepassen maar omdat de Tappelbeek nog vervuild is door afvalwater van een naburige woonwijk wordt hiermee gewacht tot over enkele jaren deze wijk is aangesloten op de riolering.
Na deze wandeling hebben we zoals dat hoort bij Kempense natuurvrienden verbroederd op de bleek met een lekkere trappist.

Indien je in de buurt van Zoersel bent raden wij je aan het bezoekerscentrum te bezoeken en er een wandeling te maken, ook Hendrik Conscience heeft het je voor gedaan!

Vlaams Bezoekerscentrum Zoerselbos
Boshuisweg 2
2980 Zoersel
Tel. En fax: 03-384 05 12

Zoersel1

Zoersel2

Zoersel3

Zoersel4

Zoersel5

Zoersel6

Zoersel7