Pieter Cox

Lommelse heidegebieden

Conservators

André Geypen

JanLeroy

Michel Emmers

IneReynders

 

 

Beschrijving

Van de vroegere Kempische Heide zijn er verspreid over Lommel vier restanten overgebleven die als natuurgebied beheerd worden om zo de heide zoals deze voeger was te behouden. De fauna en flora van deze heide met hun omgeving zijn voldoende boeiend en interessant om hier enkele uurtjes te vertoeven en zo te proeven van een oude cultuur. Deze heidegebieden werden in vroegere tijden gemeenschappelijk gebruikt om de koeien en schapen te laten grazen. De heide werd geplagd om dan als strooisel te gebruiken in de potstallen. Later was er meer stro voorhanden en het kunstmest kwam in gebruik, zodat heide als strooisel van de potstal kwam te vervallen. Ook omdat plaggen een zeer manintensief werk was, heeft men de heide ontgonnen voor landbouwgebied en aangeplant met grove den als gebruik voor stutten in de koolmijn.

 

Situering van de heidegebieden

Blekerheide en Riebos liggen noordelijk tegen Nederland, Heuvelse Heide is oostelijk georiënteerd en Kattenbosserheide ligt zuidelijk in Lommel.

 

1. Heuvelse Heide

Dit heidegebied is gelegen vlakbij de gehuchten Heuvel en Kolonie, in het noorden en oosten grenst de heide aan een bosgebied van grove den, zuidelijk aan een smalle strook grove den die dan weer aan het Maas-Schelde kanaal aansluit. De westelijke grens is de Grote Fossé, dit is de spijssloot die voor het bevloeingswater zorgt van de Vloeiweiden. Deze heide is niet groot en bestaat alleen uit struikheide, maar is een prachtig stukje natuur om even tot rust te komen en te dromen van de heksen die over de Heuvelse Heide dwalen.

Om de Heuvelse Heide te bezoeken kan men best de wagen parkeren aan de Lommelse haven, van hier kan men langs een aarden weg parallel met het kanaal het gebied bereiken. Men kan ook via de westkant het gebied bereiken maar hier is geen parking voorzien en moet men opletten dat men de wagen voor het fietspad laat staan zodat men geen bekeuring oploopt.

 

2. Blekerheide

Een prachtig uit struikheide bestaand stukje natuur dat oostelijk grenst aan een kleine bebouwing van enkele huizen en zuidelijk een smal stukje grove den dat weer tegen het Maas-Schelde kanaal aansluit. Noordelijk vormt de grens een bos van grove den en noord-west een stuk landbouwgebied. Tijdens een winterwandeling ben je hier nooit alleen. De in de winter aanwezige Klapekster zittend op de top van een vliegden zal je beloeren tot je de heide verlaat.

Vermeldenswaardig is het LIFE+ project TOGETHER, welke o.a. tussen Riebos en Blekerheide afspeelt. Kijk voor meer info bij Sprokkels.

 

3. Riebos

Een stukje heide dat opgesloten zit tussen landbouwgebied en alleen in het oosten grenst aan een bos van grove den, in het noorden vormt het de grens met Nederland. Het is een klein gebied maar zo waardevol. Er zijn nog oude turfputten aanwezig en sommige stroken zijn bezet met gagel. Het is een nat gebied en men treft er struik-, en dopheide aan, ook zonnedauw, wolfsklauw en tijdens de bloeiperiode prachtige klokjesgentianen verdienen onze aandacht.
Er is door de Vlaamse Landmaatschappij vlakbij een weidegebied van 7ha aangekocht. Het is de bedoeling dat Natuurpunt dit beheert en zo onze weidevogels een kans geeft om tot broeden te komen.

Om de Bleekerheide te bereiken kan men op twee plaatsen vertrekken:

  • Parkeren in de omgeving van "Cafe den Engel" en vandaar via de voetgangersbrug naar de Bleekerheide.

  • Parkeren "In de Putten" en vandaar via een aarden weg naar de Bleekerheide.
    Om de Riebos te bereiken gaat men best via Bleekerheide indien men met de auto is.

 

4. Kattenbosserheide

Een heide die helemaal omgeven is door grove den, noordelijk is het een smalle strook grove den die aansluit aan het woongebied van het gehucht Kattenbos en zuidelijk bereikt men zo het woongebied Gelderhorsten. Op deze heide kan men de Jeneverbes terug vinden, een struik of boom die hier vroeger in de Kempen veel voorkwam en die o.a. gebruikt werd om het aroma van sterke drank te verbeteren.

JeneverbesPieterCox

Om de Kattenbosserheide te bezoeken parkeert men de auto best aan de parking bij de molen om zo via een wandelpad het gebied te bereiken.

 

 

Waar mag ik wandelen?

Wandelen doen we op de voorziene paden zodat we de soms zeldzame planten niet vertrappelen, honden aan de lijn en we laten geen zwerfvuil achter zodat onze heidegebieden voor iedereen een plaats van natuurlijke rust kan zijn.

 

Waarnemingen in dit reservaat: