Pieter Cox

Veewei

Conservators

Luc Winters

JanLeroy

Fons Kenis

IneReynders

 

 

Omschrijving

De Veewei is gelegen ten westen van de dorpskern van Eksel. Het gebied wordt bepaald door de valleien van de Grote Nete en de Veewei, een beekje, dat even verder opgaat in de Grote Nete.
De vallei bezit twee ecologisch waardevolle valleiruggen, namelijk het Pijnven in het noorden en het militair domein van Leopolsburg-Hechtel-Eksel in het Zuiden. Deze ruggen zijn dan ook unieke buffers voor het reservaat.


Voor de mechanisatie van de landbouw, eind jaren 50, werden de gronden langs de Nete vooral gebruikt als Hooilanden. Deze kruidrijke hooilanden waren floristisch zeer interessant.
De meest opvallende vogel intertijd was ongetwijfeld het Korhoen. Dit is helaas verleden tijd.
Vandaag krijgen we een heel ander gebied te zien. Het grootste deel van de vallei wordt ingenomen door vrij intensief en soortenarm grasland, op regelmatige basis afgewisseld door akkers en naaldbossen.Toch betekent dit allerminst dat het gebied niet interessant zou zijn. Her en der liggen nog percelen met een rijke plantengroei.
De grote waarde van dit gebied is de variatie van nat naar droog. Zo liggen er in de laagste zone’s zeer natte graslanden met veel karaktertrekken van laagveen. Het soorten lijstje ervan zijn indrukwekkend met als belangrijkste soorten : Sterzegge, Snavelzegge, Draadzegge, Waterdrieblad, Blauwe knoop en Trilgras. Ten noordoosten bevinden zich belangrijke zones van landduinen waar de korstmossen zeer talrijk aanwezig zijn zoals:

Open Rendiermos, Ijslands Korstmos en mooie soorten Cladonias.
De Fauna van de Veewei is zeer bijzonder, hier volgen enkele soorten : Ijsvogel, Boomleeuwerik, Geelgors, Wielewaal, Kruisbek.
Levendbarende hagedis, Vinpootsalamander.
Kleine Parelmoervlinder, Groentje, Tengere Pantserjuffer, Witsnuitlibel.
Deze prachtige fauna en flora is een uitnodiging om dit gebied in elk seizoen te bezoeken.

 

Waarnemingen in dit reservaat: