Pieter Cox

Geschiedenis

Geschiedenis van Natuurpunt afdeling Noord-Limburg / Lommel

Onze afdeling werd in 1958 opgericht als tweede Limburgse Wielewaalafdeling en dit onder de naam "De Wielewaalafdeling Lommel". Aanvankelijk werden er geregeld natuuruitstappen in eigen streek en dia-avonden in eigen gemeente georganiseerd. Ook werden er autobusreizen naar de Ardennen en naar de Scheldeoevers ingericht.
Vrij vlug sloten leden uit de verschillende Noord-Limburgse gemeenten zich daarom bij deze actieve kern aan zodat daarna al snel heel Noord-Limburg in de activiteiten betrokken werd. Tien jaar later, in 1968, werd gestart met een Wielewaaljongerenwerking. Deze jongerenafdeling groeide uit tot een van de bloeiendste afdelingen van heel het Vlaamse land. In die periode zorgde onze afdeling dankzij de actieve leden en jongeren ook voor een primeur in ons land, als eerste afdeling voerden we beheerswerken uit in meerdere natuurpuntgebieden. We organiseerden ook de eerste werkkampen in onze omgeving : in de Heuvelse heide, in de Riebos, in Kattenbos, aan het Pastoorsvenneke en zelfs in het Militair domein (de Zwarte beek) in Koersel en in het Pijnven te Eksel.
Op verzoek werd er zelfs door ons gewerkt in Mol (de Maten), Geel (de Zegge), Zonhoven (Slangenbeekbron), As (Jeneverbessenreservaat), Lanaken en Rekem (de Ziepbeek). Wij begonnen eveneens als eersten met bosreinigingsacties. Ons werkterrein breidde zich uit over meerdere gemeenten en de afdeling Lommel werd afdeling Noord-Limburg met natuurgebieden in Lommel, Overpelt, Neerpelt, St.-Huibrechts-Lille, Hechtel, Eksel en Peer waar aan natuurstudie en aan actief natuurbeheer gedaan werd. Er kwamen nieuwe initiatieven zoals studiekampen en studiereizen in buitenlandse natuurgebieden. Wij trokken naar: Italië (Aostavallei en Marteldal), Frankrijk (Georges du Tarn), Ierland (Westkust), Roemenië (Donaudelta), Slovenië, Hongarije, Bulgarije, Israël, Tsjechië, Slovakije, Thailand, Canada en Polen. Ondertussen trokken we nu ook reeds meer dan 30 jaar ononderbroken op driedaagse tijdens het O.L.H.-hemelvaartweekeinde naar de Ardennen of naar de Duitse Eifel. In 1973 richtten wij in Lommel in samenwerking met het Centrum voor Natuureducatie (C.V.N.) een eerste cursusreeks voor natuurgids in. Sedertdien gidsen onze gediplomeerde natuurgidsen natuuruitstappen in heel Noord-Limburg. Sedert 1976 gidsen alleen al in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie 14 natuurgidsen jaarlijks om en bij de 70 geleide wandelingen. Ook het natuur- infocentrum "Het Wateringhuis", ons door het Lommels stadsbestuur in 1983 in beheer gegeven, wordt sedertdien door vrijwilligers van onze afdeling 's zondags opengehouden. Honderden groepen, waarvan veel klassen van scholen uit onze regio, werden en worden door onze gidsen zo in Noord-Limburg begeleid en in contact gebracht met de natuur. De beste manier om natuurgebieden veilig te stellen is deze gebieden zelf aan te kopen. Daarom werd binnen onze afdeling het Noord-Limburgs reservatenfonds opgericht in 1985. Sedertdien worden aankopen in de Vloeiweiden, in het Plat, in de Veewey(Hechtel-Eksel) en in de Dommelvallei met deze spaarpot medegefinancierd.
Ondertussen beheren wij in totaal ruim 175ha waarvan meer dan 95 ha in eigendom.
Deze natuurgebieden zijn verspreid over 9 interessante reservaten. Deze zijn: de Riebos, de Bleekerheide, de Kattenbosserheide, de Heuvelse heide, de Vloeiweiden en de Tip in Lommel, het Plat in Overpelt, de Dommelvallei in Overpelt, Hechtel-Eksel en Peer en de Veewei eveneens in Hechtel-Eksel. Meer eigendom, meer beheer, meer werk, maar we kregen ook weer nieuwe medewerkers. Het bestuur breidde verder uit en het aantal vrijwillige beheerswerkers en andere vaste medewerkers groeide gestadig. Ieder kreeg zijn taak. Elk reservaat kreeg daarenboven een verantwoordelijke conservator en hulpconservator. In 1969 werd ook reeds gestart met een driemaandelijks mededelingsblad "Zonnedauw" voor eigen leden. Terwijl het aanvankelijk alleen toekomstige activiteiten aankondigde en verslagen publiceerde groeide het ondertussen uit tot een gerenommeerd en ver buiten onze afdeling erg gewaardeerd periodiek tijdschrift.
In 1992 werd onze afdeling door het stadsbestuur vereerd met de Gouden Erepenning van de stad en met de bijbehorende oorkonde, dit als meest verdienstelijke vereniging van de stad. Het was de derde maal dat deze onderscheiding werd verleend en de eerste maal dat een vereniging gelauwerd werd.
In 2001 kwam het tot een fusie tussen de grootste twee natuurverenigingen in het Vlaamse land, namelijk"De Wielewaal vzw" en "Natuurreservaten vzw". Sedertdien gaat onze werking onverminderd verder maar nu onder de naam"Natuurpunt vzw" en in onze regio blijven wij zoals voorheen actief als afdeling Noord-Limburg.

In 2019 kende de afdeling opnieuw een naamsverandering (en herverdeling). Natuurpunt Lommel is een feit.