Pieter Cox

Den Tip

Conservator

Rik Theuws

JanLeroy

Koen Van Decraen

JanLeroy

Beschrijving

Arboretum Den Tip is een 8,5 hectare groot natuurgebied in Lommel-Kerkhoven.

In 2008 werd het Arboretum Den Tip in Lommel-Kerkhoven als schenking overgedragen aan Natuurpunt. Het gaat over niet minder dan 8,5 hectare en is het levenswerk van Gène en Lieske Wellens. Het arboretum bevat ondermeer een rosarium en een fruitboomgaard, beide met verschillende soorten en oude variëteiten die in de omgeving werden verzameld door wijlen Joz. Van Winkel. De afwisseling in het terrein (vijver, open ruimten, boomgaard) zorgt voor een rijke fauna en flora.

De naam van het gebied komt van tip, een Brabants dialectwoord voor een scherpgepunt driehoekig stuk grond, meestal gelegen tussen twee wegen die onder een kleine hoek samenkomen.

 

Geschiedenis

Den Tip begon zijn huidige vorm te krijgen vanaf het begin van de jaren 70 van vorige eeuw. Maar de monumentale eikendreef laat vermoeden dat er een langere historie achter zit. Het moet rond 1880 geweest zijn dat een zekere Pier Raaymakers, in de volksmond Pier Maakal, in de omgeving van het pas gegraven Kanaal naar Beverlo een bazaar en houthandel oprichtte. Hij kocht en verkocht hout en deed zelf boomaanplantingen. Getuige daarvan de genoemde eikendreef. Deze Pier Maakal was de overgrootvader van Gene Wellens.

Gene en Lieske Wellens begonnen rond 1970 met de aanleg van het arboretum. Al vrij snel kregen zij de hulp van Joz. Van Winkel en Louis Simons. Den Tip werd uitgebreid met allerlei soorten oude fruitbomen, door Van Winkel verzameld in heel Limburg. Stelselmatig werd den Tip ook uitgebreid middels aankoop en/of ruiling van gronden.

 

Op 23 juni 1984 kreeg natuurvereniging “De Wielewaal” het beheer over den Tip, die toen 5 ha. groot was. En op 14 juni 1998 werd het huidige Rosarium officieel ingehuldigd. Dit Rosarium is ontstaan uit de 400 rozenvariëteiten die Joz. Van Winkel, overleden in 1996, verzameld had in zijn tuin in Overpelt. Maar het beheer en onderhoud van het inmiddels 8,5 ha grote domein werden een te grote last voor Gene en Lieske Wellens. Daarom besloten zij om het domein in zijn geheel aan Natuurpunt te schenken (5 december 2008).

Sedertdien wordt het arboretum beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt.
In principe wordt er elke dinsdagvoormiddag gewerkt op Den Tip.

 

Toegankelijkheid

Het gebied is het hele jaar door toegankelijk voor het publiek. Trek bij nat weer zeker goede wandelschoenen aan. Honden zijn niet toegelaten. Het gebied is te bereiken via de Kanaalstraat, ingang via pad langs feestzaal De Heidegalm.

Waarnemingen in dit reservaat: