Pieter Cox

Kattenbosserheide

Conservators

André Geypen

JanLeroy

Michel Emmers

IneReynders

 

 

Beschrijving

Van de vroegere Kempische Heide zijn er verspreid over Lommel vier restanten overgebleven die als natuurgebied beheerd worden om zo de heide zoals deze voeger was te behouden. De fauna en flora van deze heide met hun omgeving zijn voldoende boeiend en interessant om hier enkele uurtjes te vertoeven en zo te proeven van een oude cultuur. Deze heidegebieden werden in vroegere tijden gemeenschappelijk gebruikt om de koeien en schapen te laten grazen. De heide werd geplagd om dan als strooisel te gebruiken in de potstallen. Later was er meer stro voorhanden en het kunstmest kwam in gebruik, zodat heide als strooisel van de potstal kwam te vervallen. Ook omdat plaggen een zeer manintensief werk was, heeft men de heide ontgonnen voor landbouwgebied en aangeplant met grove den als gebruik voor stutten in de koolmijn.

 

Situering van de heidegebieden

Blekerheide (2) en Riebos (3) liggen noordelijk tegen Nederland, Heuvelse Heide (1) is oostelijk georiënteerd en Kattenbosserheide (4) ligt zuidelijk in Lommel.

 

Kattenbosserheide (4)

Een heide die helemaal omgeven is door grove den, noordelijk is het een smalle strook grove den die aansluit aan het woongebied van het gehucht Kattenbos en zuidelijk bereikt men zo het woongebied Gelderhorsten. Op deze heide kan men de Jeneverbes terug vinden, een struik of boom die hier vroeger in de Kempen veel voorkwam en die o.a. gebruikt werd om het aroma van sterke drank te verbeteren.

JeneverbesPieterCox

Om de Kattenbosserheide te bezoeken parkeert men de auto best aan de parking bij de molen om zo via een wandelpad het gebied te bereiken.

 

 

Waar mag ik wandelen?

Wandelen doen we op de voorziene paden zodat we de soms zeldzame planten niet vertrappelen, honden aan de lijn en we laten geen zwerfvuil achter zodat onze heidegebieden voor iedereen een plaats van natuurlijke rust kan zijn.

 

Waarnemingen in dit reservaat: