Pieter Cox

Zonnedauw

 

De Zonnedauw was eerst het driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt Noord-Limburg. Dit tijdschrift verscheen voor het eerst in 1969. 46 jaar lang hebben we kunnen genieten van een "papieren" Zonnedauw . In oktober 2014 verscheen de laatste uitgave van de Zonnedauw. Vanaf 2015 schakelde Natuurpunt Noord-Limburg (sinds 2019 'Natuurpunt Lommel') over op digitaal communiceren met een nieuwsbrief, via deze website en via de media. U kan inschrijven voor deze tweemaandelijkse nieuwsbrief via het invulformulier op de voorpagina van onze website.

Wil je de meest recente kalender afdrukken? Download het bestand dan HIER

Hieronder vindt u een overzicht van de digitale Zonnedauw.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 

 

 

Zonnedauw - het tijdschrift (1969-2014)

De Zonnedauw is het driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt Noord-Limburg. Dit tijdschrift verscheen voor het eerst in 1969. 46 jaar lang hebben we kunnen genieten van een "papieren" Zonnedauw . In oktober 2014 verscheen de laatste uitgave van de Zonnedauw. Vanaf 2015 zal Natuurpunt Noord-Limburg digitaal communiceren met een nieuwsbrief, via deze website en via de media.

Geschiedenis van ons tijdschrift ZONNEDAUW

In het najaar van 1968 startte Wielewaal Lommel met een werking voor Wielewaaljongeren. In april 1969 verscheen het allereerste nummer van ons tijdschrift, toen nog onder de benaming van W.J.A.-Nieuws. Het was de geboorte van een driemaandelijks tijdschrift dat sertdien ononderbroken werd gepubliceerd.

Zonnedauw1

Aanvankelijk bestond het tijdschrift hoofdzakelijk uit het aankondigen van activiteiten en uit verslagen van de voorbije uitstappen, dia-avonden en andere activiteiten. Alle gegevens en verslagen werden destijds door Albert Mertens verzameld en op stencils getypt. Zelf drukte hij ook deze stencils af, beurtelings in de drukkerij van de Technische School TIO in Overpelt en van de Provinciale Technische School Provil in Lommel. Met de jongeren werden de gedrukte bladen in een lokaal rond meerdere tafels lopend, uitgeraapt en samengeniet. Ondertussen kwamen er buiten Lommel en Overpelt ook Wielewaal-Jeugdafdelingen bij in Neerpelt, Hamont, Achel, St.-Huibrechts-Lille, Hechtel en Eksel en onze uitgave werd toen een regionaal tijdschrift voor leden van de Wielewaal-Jeugdafdelingen van het gewest Noord-Limburg. De oplagen vermeerderden jaarlijks en liepen geleidelijk op van 350 exemplaren in 1971 tot 650 exemplaren in 1973. Ondertussen komt er enorme hulp van Rita Poorters die een groot gedeelte van het typewerk overneemt.

In 1974 wordt ons tijdschrift ook het informatieblad voor de leden van de Wielewaal Afdeling Lommel. Deze was toen de enige afdeling in heel Noord-Limburg. Vanaf toen verschijnt ons driemaandelijks tijdschrift onder de benaming ZONNEDAUW zoals wij die nu nog steeds kennen. Er komen ook enkele vaste rubrieken bij zoals; "Wist ge dat..." En "Bijzondere waarnemingen", aanvankelijk hoofdzakelijk ornithologische. (Het was een voorloper van de huidige waarnemingen.be op internet.) Deze twee vaste rubrieken samen namen meestal een vierde in van de 52 bladzijden waarop ons tijdschrift destijds verscheen. De verschillende jaargangen werden vanaf toen telkens gepubliceerd met pentekeningen van de hand van Frans Schuurmans, gekend reporter, fotograaf en schilder uit Overpelt.

In 1975 schaften wij voor onszelf twee stencilmachines aan en beschikten wij over een eigen drukker, zijnde ons wielewaallid Jef Theuws (pa van Rik). Vanaf toen werd ons tijdschrift meerdere jaren gedrukt in het zomerhuisje achter in de tuin bij Jef en Thoos in Bergeijk.

In 1980 geeft Albert, die tot dan toe, buiten het typewerk door Rita verzorgd, nog alle werk centraliseerde, de redactie van Zonnedauw ook door aan Jef, een ideale hoofdredacteur. Wanneer Jef er om gezondheidsredenen einde 1981 de riem moest afleggen, werd Zonnedauw nog tijdelijk gedrukt op het Gemeenschapshuis van Bergeijk.

Zonnedauw2

Vanaf 1982 neemt Louis Simons de taak van hoofdredacteur van Jef over. Met zijn fijne tekenpen, bracht Louis meerdere illustraties aan en bezorgde ons tijdschrift een frisse vernieuwde look. Hierbij kreeg hij ook de hulp van andere Wielewaalleden, o.a. van Louis Philippe en van André Van Bun, een enorm begaafd natuurtekenaar. André tekende voor ons o.a. de prachtige voorpagina die 20 jaargangen de nodige glans en uitstraling bezorgde. De nummers van 1982 werden afgedrukt door medewerkers van ISIS Peer. In 1983 echter kochten wij van de gemeente Eersel een tweede hands offsetmachine. Met vereende krachten en een takeltuig werd deze zware machine op een bovenkamer van het Wateringhuis gehesen. Onze eigen wielewaalleden Jan Scheepers, Rik Biddeloo, Michel Emmers en Dré Geypen werden vanaf toen onze drukkers van dienst. Vanaf toen werkten wij niet meer met stencils maar met platen die wij echter telkens elders moesten laten maken.

Zonnedauw3

In 1994 krijgen we de hulp van Frans Geys uit Lommel, toen juist gepensioneerd als drukker van Agfa- Gevaert in Mortsel, die de volgende vijf jaren in het Wateringhuis ons drukwerk overnam. Toen Frans stopte, zochten en vonden wij de goedkoopste oplossing voor het drukken van ons tijdschrift bij een bevriende kennis van Frans, Luc Steylaers, een drukker in Berlaar. Gedurende twee jaar bracht Albert om de drie maanden de kant en klare teksten naar Berlaar en een week later kan hij vol gestapelde dozen drukwerk terug afhalen in Berlaar. In 2000 vonden wij een gemakkelijkere oplossing bij Media Design in Neerpelt.

Zonnedauw4

Gedurende al deze jaren werden de gedrukte bladen nog door onszelf uitgeraapt en de nummers samengesteld, geniet en geadresseerd voor verzending per post of voor bedeling door eigen "facteurs". Dit gebeurde aanvankelijk in het Pelterke maar daarna gedurende meerdere decennia ten huize van de familie Poorters. Een drukke maar heel gezellige bedoening (telkens 14 tot 18 aanwezigen), die steeds eindigde met koffie en heerlijke verse wafels door moe Poorters gebakken. Later moesten wij voor deze activiteit uitwijken naar het Pelterke, de Geer en het Wateringhuis. Gedurende al deze jaren, en nu ook nog steeds, zorgde Leon Plessers voor het up-to-date houden en voor de adressering van de leden en abonnees waarvan de aantallen tot einde 2001 tussen de 400 en 450 schommelden.

Zonnedauw5

Vanaf jaargang 2002, Wielewaal en Natuurreservaten waren juist gefusioneerd tot Natuurpunt, neemt Paul Verheyen de taak van redacteur op zich. De oplage van Zonnedauw stijgt dat jaar tot 550 omdat de vroegere leden van Natuurreservaten van Lommel en Overpelt nu ook Zonnedauw ontvangen. Niettegenstaande het feit dat de afdelingen Neerpelt en Hechtel-Eksel zelfstandige afdelingen werden, bleven toch meerdere leden ook een abonnement op onze Zonnedauw betalen.

In 2003 wordt Zonnedauw onder impuls van Paul digitaal opgesteld. Gedurende enkele jaargangen krijgt Paul voor de lay-out assistentie van Hanne Maes en Rita Poorters verrichtte nog steeds een ruim gedeelte van het typewerk. Het drukwerk gebeurde vanaf toen bij Copy center Biemans in Lommel. Vanaf 2010 werden de verschillende nummers in dit copy center ook automatisch uitgeraapt en geniet. Vanaf toen was "het rond de tafels lopen" om uit te rapen en te sorteren ook verleden tijd. Enkel de verdeling aan de verschillende "postboden" moest nog gebeuren en dit vond dan nog plaats in 't Pelterke, in de Geer en tijdens het laatste jaar bij Paul en Josée thuis.

Ondertussen steeg jaarlijks de oplage nog geleidelijk tot het huidige aantal van 650 exemplaren. Het aantal bladzijden per nummer verminderde wel, dit werd gedeeltelijk goed gemaakt omdat er digitaal meer tekst per bladzijde kon verschijnen, en deze dan ook nog met interessante foto's opgelucht werd.

Zonnedauw6

Gedurende 46 jaar was Zonnedauw een enorm bindmiddel dat bij onze leden zeker een groot samenhorigheidsgevoel deed groeien en er voor zorgde dat wij zo een hechte familiale sfeer binnen onze vereniging kenden. Het heeft enorm vele inspanningen gevraagd van velen om de publicatie ononderbroken vol te houden maar het heeft allen ook veel voldoening bezorgd. Daarom zijn wij er iedereen ook nu nog heel dankbaar voor. Jammer dat er aan alles een einde komt.

Tekst Albert MERTENS

 

Digitale oplagen van ons driemaandelijks tijdschrift

Onderstaande lijst bevat alle digitale oplagen van ons driemaandelijks tijdschrift. Door op een link te klikken, wordt de gekozen oplage geopend in een nieuw tabblad. Hoe terugkeren naar deze pagina? Gewoonweg door het geopende tabblad te sluiten.

2014

2013

2012

2011

2010