Pieter Cox

't Plat

Conservators

Luc Winters

JanLeroy

Theo Renckens

IneReynders

 

Plat

 

Beschrijving

Het natuurreservaat ‘t Plat is historisch gezien steeds een zeer waterrijk gebied geweest. Door de lage ligging in het landschap kwamen er vele bronnen voor.
Vroeger werd er in dit gebied turf gestoken dat door de bevolking als brandstof werd gebruikt.
Nu is het ondertussen een flink stuk droger geworden. Maar kenmerkend voor dit reservaat is de variatie van diverse terreinen: natte en droge heide, ruigten, gagelpercelen en broekbossen.
Een kudde van een dertigtal schapen helpt ons bij het beheer van de heideterreinen.
Elk seizoen zijn er een geleide wandelingen, die vertrekken aan de schapenstal op het einde van de Palisstraat te Overpelt.
Voor geleide wandelingen kan je terecht bij de toeristische dienst van Overpelt of bij onze conservator Theo Renkens (Tel. 011640426)

 

Wandelroute

 

Waarnemingen in dit reservaat: