Pieter Cox

Riebos en Blekerheide

Conservators

André Geypen

JanLeroy

Michel Emmers

IneReynders

 

 

Beschrijving

Van de vroegere Kempische Heide zijn er verspreid over Lommel vier restanten overgebleven die als natuurgebied beheerd worden om zo de heide zoals deze voeger was te behouden. De fauna en flora van deze heide met hun omgeving zijn voldoende boeiend en interessant om hier enkele uurtjes te vertoeven en zo te proeven van een oude cultuur. Deze heidegebieden werden in vroegere tijden gemeenschappelijk gebruikt om de koeien en schapen te laten grazen. De heide werd geplagd om dan als strooisel te gebruiken in de potstallen. Later was er meer stro voorhanden en het kunstmest kwam in gebruik, zodat heide als strooisel van de potstal kwam te vervallen. Ook omdat plaggen een zeer manintensief werk was, heeft men de heide ontgonnen voor landbouwgebied en aangeplant met grove den als gebruik voor stutten in de koolmijn.

 

Situering van de heidegebieden

Blekerheide (2) en Riebos (3) liggen noordelijk tegen Nederland, Heuvelse Heide (1) is oostelijk georiënteerd en Kattenbosserheide (4) ligt zuidelijk in Lommel.

 

Blekerheide (2)

Een prachtig uit struikheide bestaand stukje natuur dat oostelijk grenst aan een kleine bebouwing van enkele huizen en zuidelijk een smal stukje grove den dat weer tegen het Maas-Schelde kanaal aansluit. Noordelijk vormt de grens een bos van grove den en noord-west een stuk landbouwgebied. Tijdens een winterwandeling ben je hier nooit alleen. De in de winter aanwezige Klapekster zittend op de top van een vliegden zal je beloeren tot je de heide verlaat.

Vermeldenswaardig is het LIFE+ project TOGETHER, welke o.a. tussen Riebos en Blekerheide afspeelde.

 

Riebos (3)

Een stukje heide dat opgesloten zit tussen landbouwgebied en alleen in het oosten grenst aan een bos van grove den, in het noorden vormt het de grens met Nederland. Het is een klein gebied maar zo waardevol. Er zijn nog oude turfputten aanwezig en sommige stroken zijn bezet met gagel. Het is een nat gebied en men treft er struik-, en dopheide aan, ook zonnedauw, wolfsklauw en tijdens de bloeiperiode prachtige klokjesgentianen verdienen onze aandacht.
Er is door de Vlaamse Landmaatschappij vlakbij een weidegebied van 7ha aangekocht. Het is de bedoeling dat Natuurpunt dit beheert en zo onze weidevogels een kans geeft om tot broeden te komen.

Om de Bleekerheide te bereiken kan men op twee plaatsen vertrekken:

  • Parkeren in de omgeving van "Cafe den Engel" en vandaar via de voetgangersbrug naar de Bleekerheide.

  • Parkeren "In de Putten" en vandaar via een aarden weg naar de Bleekerheide.
    Om de Riebos te bereiken gaat men best via Bleekerheide indien men met de auto is.

 

Waar mag ik wandelen?

Wandelen doen we op de voorziene paden zodat we de soms zeldzame planten niet vertrappelen, honden aan de lijn en we laten geen zwerfvuil achter zodat onze heidegebieden voor iedereen een plaats van natuurlijke rust kan zijn.

 

Waarnemingen in deze reservaten: