Pieter Cox

Balimheide

Conservators

Davy Paulus

DavyPaulus

Pieter Cox

PieterCox

 

Beschrijving

Balimheide vormt een natuurcorridor doorheen Kristalpark III, een industrieterrein met hoge ecologische waarden. Jarenlang zorgde het als industriezone ingekleurde Kristalpark III voor heel wat wrevel tussen projectontwikkelaars en natuurliefhebbers die het gebied roemen om de aanwezigheid van zeer zeldzame soorten die typisch zijn voor schrale heide en stuifduinen. In december 2016 kwam het zelfs even tot een echte aanvaring die voornamelijk in de pers werd uitgevochten. Alle partijen beseften dat er iets diende te gebeuren, wat leidde tot intensief overleg tussen Stad Lommel en LRM aan de ene kant en de natuurverenigingen Natuurpunt, Levend Zand en Arabel aan de andere kant.

Al vrij snel bleek men respect en begrip te hebben voor elkaars standpunten en dat vormde een goede basis om gezamenlijk naar een goede balans tussen economie en ecologie te zoeken. Na nog geen zes maanden kwam daar een plan uit naar voren. In het kort komt het erop neer dat Natuurpunt bijna 50 hectare van de gronden heeft aangekocht. Die zijn daardoor gevrijwaard van verdere economische activiteiten. De noord-zuidligging van deze gronden vormt een brede corridor die het mogelijk maakt verbindingen te leggen met andere heide- en stuifzandgebieden, zoals de Sahara en Kattenbosserheide. De zuidrand volgt de Molse Nete en neemt meteen enkele interessante (mini)biotopen mee: stuifduin, ven, droogvallende beekvallei en een schraal perceel waar de veldparelmoervlinder prima op gedijt.

De kern van het gebied herbergt de grootste populatie van de lentevuurspin ter wereld. Nergens anders in Vlaanderen is de dichtheid heivlinders zo hoog als hier. Het betreft een van de laatste zeven plekken in Belgiƫ waar de kommavlinder nog voorkomt en een van de laatste drie gebieden waar de boszandloopkever zich heeft kunnen handhaven. Recent is de aanwezigheid van gladde slang bevestigd en ook het lijstje met standvogels is indrukwekkend. Tel daarbij nog meer dan tien soorten (zeer) zeldzame nachtvlinders en minstens evenveel even zeldzame bijensoorten en het belang van dit gebied wordt meteen duidelijk.

Waarnemingen in dit reservaat: