Pieter Cox

Lommelse heidegebieden - Activiteiten

 

Overzicht

Beheerswerken Beheerswerken uitgevoerd door JNM op Kattenbosserheide - 3 november 2006
  Struweel aanplanten op de Riebos - 7 november 2006
  Beheerswerken (plaggen) op de Riebos - 25 november 2006
  Maaien op Blekerheide en Riebos - 8 november 2007
  Verwijderen maaisel op Blekerheide en Riebos - 28 november 2007
  Verwijderen vliegdennen Kattenbosserheide - 16 februari 2008
  Verwijderen vliegdennen Kattenbosserheide - 14 februari 2009
  Opruimen maaisel Riebos - 13 november 2010
  Verwijderen vliegdennen Kattenbosserheide - 10 november 2012
  Verwijderen vliegdennen Heuvelse Heide - 16 februari 2013
  Beheerswerken Riebos - 7 november 2015
 
Overige activiteiten Excursie WICO op Heuvelse Heide - 16 september 2013
  Excursie WICO op Heuvelse Heide - 21 september 2015

 

 

 

 

Beheerswerken

Beheerswerken uitgevoerd door JNM op Kattenbosserheide - 3 november 2006

Onder leiding van de conservator A. Geypen werden kleine vliegdennen en opgeschoten struweel verwijderd, en zoals je ziet heeft dit jeugdig volkje heel wat werk verzet. Na de voldane arbeid volgde een welverdiende rust.

 

 

Struweel aanplanten op de Riebos - 7 november 2006

Er werd eerst goed uitgepast en het lijkt erop dat bij elk aangeplant boompje men ook een gebedje opzegde.

Na het werk was er ook de nodige rust (schol!)

 

 

Beheerswerken (plaggen) op de Riebos - 25 november 2006

Er werd naarstig geplagd zodat hier de heide en de Klokjesgentianen zich terug kunnen ontwikkelen.

Ook hier heeft de conservator voor het nodige hapje en drankje gezorgt.

 

 

Maaien op Blekerheide en Riebos - 8 november 2007

Dit zijn de eerste beheerswerken op de nieuwe percelen die Natuurpunt Noord-Limburg in beheer heeft gekregen op Blekerheide en Riebos. Het maaisel zal met een opraapwagen verwijderd worden.

 

 

Verwijderen maaisel op Blekerheide en Riebos - 28 november 2007

Het maaisel werd door Pierre en Dré verwijderd en zoals u ziet worden de machines op een efficiënte manier gebruikt.

 

 

Verwijderen vliegdennen Kattenbosserheide - 16 februari 2008

Prachtig weer om te maaien en vliegdennen te verwijderen!

 

 

Verwijderen vliegdennen Kattenbosserheide - 14 februari 2009

Prachtig weer met lichte vriestemperaturen en 16 deelnemers maakten van Dré een tevreden conservator.

 

 

Opruimen maaisel Riebos - 13 november 2010

De omstandigheden waren extreem. 3 dagen reden hadden hun werk gedaan!

 

 

Verwijderen vliegdennen Kattenbosserheide - 10 november 2012


Er mag ook eens gelachen worden... Jeneverbessen worden uiteraard niet verwijderd.

 

 

Verwijderen vliegdennen Heuvelse Heide - 16 februari 2013

 

 

Beheerswerken Riebos - 7 november 2015

Na 2 jaar geen maaibeheer is er in de Riebos op 2 november terug door Dré Geypen gemaaid. Dinsdag, 3 november, is er geprobeerd om met de tractor zoveel mogelijk bij elkaar te harken. Vrijdags werd het merendeel met de opraapwagen opgeraapt. Doordat niet alles machinaal bij elkaar geharkt kon worden en vervolgens opgeraapt worden, werden er zaterdags beheerswerken uitgevoerd. Vele handen maken licht werk en dit ten voordelen van o.a. de Klokjesgentiaan.

(Foto's Jef Kerkhofs)

 

 

Overige activiteiten

Excursie WICO op Heuvelse Heide - 16 september 2013

In het kader van het vak biologie voerden enkele klassen vierdejaars van “sint-jozef” (een WICO campus) voor het eerst een meer uitgebreide biotoopstudie uit op de Heuvelse Heide. Met de hulp van de betrokken leerkrachten en enkele natuurgidsen van Natuurpunt Noord-Limburg kregen de leerlingen de kans om ter plaatse het terrein grondig te onderzoeken op het voorkomen van fauna en flora. Ook abiotische factoren als bodemdichtheid, lichtintensiteit, temperatuur en de aanwezigheid van kalk in de bodem werden ter plaatse getest. De bekomen resultaten zullen tijdens de lessen biologie worden verwerkt en gebruikt als basis om theoretische begrippen te verduidelijken.
Met dank aan de weergoden bleef het maandag 16 september ondanks alle voorspellingen droog, wat in de soortenlijst uiteindelijk enkele fraaie exemplaren opleverde. Zo werd er onder andere een driehoornmestkever gevonden, de levendbarende hagedis en een groene zandloopkever. Allemaal typische soorten die we mochten verwachten op onze Lommelse heidegebieden.
Na een eerste korte evaluatie werd deze dag beoordeeld als “voor herhaling vatbaar”, een nieuwe traditie lijkt geboren...

 

 

Excursie WICO op Heuvelse Heide - 21 september 2015

Op 21 september vond de biotoopstudie weer plaats van de 4de jaars van WICO Campus Sint-Jozef in Lommel. Doel van deze biotoopstudie is het leren determineren, de natuurbeleving, meten van fysische parameters en trachten een link te leggen met het voorkomen van bepaalde soorten. De weergoden waar die dag gunstig gezind en met een soortenlijst van ongeveer 60 verschillende soorten hadden ze een mooie verzameling voorbeelden die ze in de loop van het schooljaar zullen gebruiken om bepaalde begrippen in de les biologie beter toe te kunnen lichten.