Pieter Cox

Vogelwerkgroep - Bijzondere waarnemingen

Overzicht

2013 Steppekiekendief boven Maatheide
2012 Zeearenden boven Maatheide
  Ruim kwartmiljoen vogels passeerden Maatheide op 18, 19 en 20 oktober
  Jonge Kerkuilen in Eksel
  Geoorde Futen op Maatheide
  28.000 meeuwen slapen op Maatheide
  Strandleeuwerik op Maatheide
2010 Hop op de Vriesputten
2009 Sneeuwgorzen op Maatheide (10/11/2009)
  Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio
  Schreeuwarend op telpost Maatheide
  Enkele waarnemingen van dit voorjaar in de regio
  Rode Wouw
  Kraanvogels
  Krooneend
  Wilde Zwanen
2008 Barmsijs
  Velduil
  Sneeuwgorzen
  Baardmannetjes
  Bonte Vliegenvangers in de regio
  Bruine Kiekendieven en Duinpiepers in Augustus
  Grauwe Klauwier
  Roodpootvalk, Vale Gier en Slangenarend op het schietveld te Helchteren
  Morinelplevier in de regio
  Engelse Gele Kwikstaart op Kristallijn
  Meeuwentelling op Maatheide Lommel
  Wilde Zwanen
  Geelgorzen
  Slechtvalken
2007 Sneeuwgorzen op Maatheide
  Ringvangst Dwerggors (Emberiza pusilla)
  Ruigpootbuizerden in regio
  Waarneming Grote Pieper in Lommel
  Broedgeval van Wespendief in de Dommelvallei
  Wespendieven en Grauwe Kiekendieven over Maatheide
  Kerkuilen in Overpelt
  Bruine Kiekendief op het Hageven
  Bonte Vliegenvangers in de regio
  Meeuwenkolonie Umicore Lommel-Glasfabriek
  Ook in onze regio Vale Gieren
  Waarneming van Hop in de regio
  Meeuwen als broedvogel in Lommel
  Witvleugelsternen in de regio
  Steltlopertrek in Lommel
  Middelste Jager op Maatheide
  Dwergarend over Maatheide
  Raven over Maatheide
  IJseend op Maatheide
  Drieteenmeeuw over Maatheide
  Morinelplevier in Lommel
  Kraanvogels in de Riebos
  Blauwe Kiekendieven in de Maai
  Sperwer verdrinkt Grote Bonte Specht
2006 IJsduiker (Gavia immer) in Noord-Limburg

 

 

2013

Steppekiekendief boven Maatheide

De Steppekiekendief was een veel besproken vogel op de telpost van Kristallijn/Maatheide. Een niet zo'n simpele soort (behalve als het over een adult mannetje gaat). Best is deze soort te determineren vanop de foto. Op 25 april 2013 liet deze zeldzame roofvogel zich boven Maatheide bewonderen en gelukkig ook fotograferen. Op de foto wordt de Steppekiekendief vergezeld door een Slechtvalk.

Foto E. Vaes

 

2012

Zeearenden boven Maatheide

Op zaterdag 27/10/2012 verschenen er boven telpost Maatheide twee onvolwassen zeearenden. Vrij laag boven onze hoofden gaven deze vogels een mooie show, cirkelend en buitelend vlogen deze prachtige beesten dan westwaarts. Wel een uitzonderlijke waarneming om zo twee grote zeearenden samen in onze regio te zien. Filmpje.

ZeearendPieterCox1

ZeearendPieterCox2

ZeearendPieterCox3

Foto's P. Cox

 

Ruim kwartmiljoen vogels passeerden Maatheide op 18, 19 en 20 oktober.

Volgens kenners die de vogeltrek al decennia lang volgen passeerden nog nooit zoveel trekvogels het oosten van België als afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag. De hoogste aantallen werden geteld ten westen van Lommel, ter hoogte van Maatheide. Komende vanuit een lange, brede groene zone worden ze daar over smalle stroken tussen de bebouwde kom van de Stad en de zandontginnings-plassen gedwongen. Ze mijden namelijk open ruimten en vooral uitgestrekte wateroppervlakten.

In 27 uren tijd werden over Maatheide 278.000 vogels geteld. Vrijdag spande de kroon, met bijna 140.000 exemplaren, dus gemiddeld 15.000 vogels per uur. De talrijkste soorten waren de Vink (125.000), de Houtduif (68.000), de Spreeuw (27.600), de Veldleeuwerik (26.500) en de Koperwiek (17.250).

Er sneuvelden zelfs vier Belgische records. Nog niet eerder werden op een bepaalde plaats in het land op één dag zoveel overtrekkende Veldleeuweriken, Vinken, Appelvinken en Sperwers waargenomen als afgelopen week bij Lommel. Onder de trekvogels waren ook zeldzaamheden, zoals de Rode Wouw (10), de Velduil, de Grote Pieper, de Buidelmees (1) en de Europese Kanarie (2). Van de Boomleeuwerik, de adoptiesoort van Lommel, werden 272 ex. geteld.

Doordat de trekbanen van de vogels hier door menselijk ingrijpen zo sterk zijn gebundeld, dragen we een extra zware verantwoordelijkheid om ze er nu en in de toekomst een vrije en veilige doorkomst te garanderen.

HoutduivenPieterCox

Houtduiven - foto P.Cox

 

Jonge Kerkuilen in Eksel

Op 17-5-2012 heeft Ber Geuens 6 jonge kerkuilen geringd, deze zaten in een nestkast bij P.Renckens op zolder.

 

Geoorde Futen op Maatheide

Op zondag 25/03/2012 verbleven 18 Geoorde Futen op de grote baggerput.van Maatheide. Waarom deze 's nachts trekkende vogels op deze put rusten houd waarschijnlijk verband met de aanwezige meeuwenslaapplaats.


Foto R. Kuyken

Geoorde fuutPieterCox
Foto P. Cox

 

28.000 meeuwen slapen op Maatheide

Op vrijdagavond 24 februari 2012 telden negen vogelkenners de meeuwen op de bekende slaapplaats op Maatheide. Vanaf 17u00 kwam de slaaptrek sterk op gang. Groepen van soms meer dan honderden meeuwen vlogen richting Maatheide om vervolgens op één van de twee putten te landen en daar de nacht door te brengen. Rond 18u30 was dit indrukwekkende schouwspel afgelopen en konden de aantallen worden opgeteld. Het totaal kwam op 28.132 meeuwen uit, waarvan 5 Kleine mantelmeeuwen, 69 Zilvermeeuwen en 1 Zwartkopmeeuw. Dankzij de verhoudingsbepaling kon worden vastgesteld dat het overige deel uit circa 7.000 Stormmeeuwen en circa 21.000 Kokmeeuwen bestond. Dat komt verrassend goed overeen met een telling in dezelfde periode in 2008.
Maatheide vervult hiermee een zeer belangrijke functie voor meeuwen die in de zeer wijde regio (tot voorbij Geel, Turnhout en Reusel) rond Lommel overwinteren of op doortrek zijn. Het betreft tevens één van de belangrijkste meeuwenslaapplaatsen in het binnenland van België.

Foto P.Cox

KokmeeuwenPieterCox

 

Strandleeuwerik op Maatheide

Op 4 februari werd een roepende Strandleeuwerik waargenomen, op 17 februari viel er eentje in en liet zich ook mooi fotograferen. Toch wel mooie vogeltjes die men in onze regio niet echt veel ziet.

Foto's Lex Peeters

 

2010

Hop op de Vriesputten

Op 4/06/2010 zag Pieter Cox deze prachtige vogel op Vriesputten met een geslaagde foto als gevolg.

HopPieterCox

 

2009

Sneeuwgorzen op Maatheide (10/11/2009)

Voor het derde jaar op rij pleisteren deze mooie vogels op Maatheide, helemaal niet schuw en makkelijk te fotograferen!


Walter Andrzejewski


Toon Jansen


Lex Peeters

 

Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2009)

De Bonte vliegenvangers doen het goed in Noord-limburg, dit jaar een record aantal jongen.

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
St. Huibrechts-Lille
1
8
8
-
-
Overpelt
11
66
66
-
-
Lommel
35
188
185
3
-
Achel
9
67
59
5
3
Hamont
21
153
131
12
10
Neerpelt
7
50
42
6
2
Eksel
3
19
19
-
-
Hechtel
3
21
18
3
-
TOTAAL
90
572
528
29
15


Schreeuwarend op telpost Maatheide

Zondag 19/04/2009 zullen de aanwezige trektellers niet vlug vergeten, 12h20: Er werd hoog in de lucht een prooivogel gezien, Buizerd.......... nee zegt Herman Poorters, een Rode Wouw, neeeee een arend riep hij, bleek dat hij een andere vogel zag dan wij. De arend was al dicht genaderd en werd toen door alle aanwezigen gezien. Op geringe hoogte naderde de aquila draaide vlakbij een rondje om dan rustig boven onze hoofden nog enkele rondjes te draaien en zo langzaam af te drijven richting noord-oost. Direct de foto's bekenen en samen met onze gegevens werd duidelijk dat een Schreeuwarend ons een ferme stoot adrenaline bezorgde!
Hieronder zie je enkele foto's van Pieter Cox, straffe kerel trouwens om deze met de telescoop
(digiscopend) te kunnen maken.

SchreeuwarendPieterCox

SchreeuwarendPieterCox2

SchreeuwarendPieterCox

Foto's Pieter Cox

 

Enkele waarnemingen van dit voorjaar in de regio:

Op 3 april werd een Slangenarend boven Lommel waargenomen verder zijn er meldingen van, 5x Purperreiger, 5x Zwarte Wouw, 10x Rode Wouw, 6x Visarend, 32 Ooievaars, 1x Velduil, 1x Raaf, 1x Hop en de eerste Duinpier is al gezien. Verder zijn er natuurlijk de meldingen van de vogels die uit hun overwinteringsplaatsen terugkeerden, dit alles is te volgen via volgende LINK.


Foto L. Peeters

 

Rode Wouw

Op 8/2/2009 werd in de regio de eerste Rode Wouw van 2009 gezien en in dezelfde maand kwamen er nog 3 andere waarnemingen binnen. Deze vroege Wouwen zijn vogels die in Duitsland broeden, de Scandinavische vogels arriveren later.

Foto J. Cornelissen

 

Kraanvogels

Op 13/12/2008 zag H. Claes 350 Kraanvogels zuid west trekken, wegens de harde vorst trokken deze vogels van Noord Duitsland naar het zuiden. In het recente verleden overwinterden er al Kraanvogels in Noord Duitsland.
Op 1/3/2009 werden er boven Noord Limburg +/- 300 Kraanvogels geteld in verschillende groepen die weer noordwaarts trokken. Het voedselaanbod doet deze vogels zuidwaards trekken maar met het opwarmen van de aarde en eventuele voedselvoorziening voor de winter zouden deze vogels in de toekomst wel eens noordelijker kunnen overwinteren.

Foto J. Cornelissen

 

Krooneend

Op 28/01/2009 werd door M. Emmers een ♂ Krooneend waargenomen op het kanaal aan de Blauwe Kei, een toch niet alledaagse verschijning. Deze prachtige eend werd op 9/01/2009 door L. Peeters gezien en gefotografeerd op de put van Mol-Rauw niet zo ver van de Blauwe Kei. Het loont toch de moeite om waarnemingen van deze eend in de regio door te geven zodat eventuele verplaatsingen in kaart kunnen gebracht worden.


Foto L. Peeters

 

Wilde Zwanen

Op 31/12/2008 werden 14 Wilde Zwanen gezien door Hans Claes op Velbo Oost (Put A24) 4 Zwanen vlogen zuidwaarts en 10 later naar het Noorden. Patrick Schuurmans zag op 1/01/2009 's morgens 9 Wilde Zwanen op Velbo Oost en Walter Andrzejewski zag deze later foerageren in de Maai te Lommel Kolonie. Vorige winter pendelden 8 adulte Wilde Zwanen tussen hun slaapplaats Velbo oost en de Maai. Nu zijn het 8 adulte vogels en een juveniel die dit deze winter doen, zouden dit dezelfde vogels kunnen zijn?
Ook waren er vorige winter 33 Kleine Zwanen aanwezig en vandaag 3/01/2009 zijn er 5 gezien in de Maai, kunnen we deze ook terug verwachten, het is alleszins de moeite om op te volgen.
De Wilde Zwanen zijn nog steeds aanwezig, via de Woeste Polderdijk zijn deze vogels vnaf +/- 10h, als deze terug zijn van hun slaapplaats Velbo Oost, prachtig te observeren!

Foto H. Claes

 

2008

Barmsijs

Deze winter is er een invasie van Barmsijzen, de meest voorkomende tijdens najaar en winter in onze regio is de Kleine Barmsijs( Carduelis flammea cabaret). De Grote Barmsijs( Carduelis flammea flammea). wordt vooral zoals nu tijdens invasies gezien , deze Grote Barmsijs komt van N-Fennoscandia, N-Siberië, N-Amerika. Op de telposten werden deze vogels ook opgemerkt maar worden meestal genoteerd als: barmsijs spec. Waarom barmsijs spec., dit heeft de maken met herkenning, in de vlucht zijn Kleine-, en Grote Barmsijs moeilijk van elkaar te onderscheiden vandaar dus barmsijs spec. In de trekroepjes van deze vogels zit ook een weinig verschil, dus een geoefend vogelaar zal deze wel op geluid kunnen onderscheiden. Maar een sluitende determinatie gebeurt best in de hand en dat deden onze ringers(zie foto's) tot 70 exemplaren werden binnen het uur gevangen, hier werden metingen van gedaan, bv. de lengte van de vleugel enz. zo kwam men tot de conclusie dat dit alle Grote Barmsijzen waren. Barmsijzen kan men ook wel eens aantreffen op de voedertafel, dus opletten deze winter!
Om een determinatie tabel van barmsijzen te gebruik, klik HIER.

 

Velduil

Velduil is een vogel die langzaam meer en meer in onze regio gezien wordt vooral tijdens het trekseizoen:

12/09/2008 1ex. terplaatse Maatheide
2/11/2008 1ex. overvliegend Maatheide
9/11/2008 1ex. terplaatse Maatheide
10/11/2008 1ex. terplaatse Hageven


foto L. Peeters

 

Sneeuwgorzen

Tijdens de najaarstrek werden er trekkende-, en Sneeuwgorzen terplaatse waargenomen op Maatheide. Op onderstaande tabel kun je zien hoeveel er tot nu toe opgemerkt werden:

10/10/2008 1ex. overvliegend
27/10/2008 1ex. terplaatse
29/10/2008 2ex. terplaatse
1/11/2008 3ex. terplaatse
2/11/2008 3ex. terplaatse en 1ex. overvliegend
5/11/2008 1ex. terplaatse
7/11/2008 1ex. terplaatse
13/11/2008 2ex. terplaatse
16/11/2008 3ex. terplaatse

Zoals je ziet zijn er al ongeveer een maand Sneeuwgorzen aanwezig op Maatheide, dit kan nog een hele periode aanhouden want blijkbaar vinden deze vogels het hier aangenaam toeven, ook vorig jaar hebben er overwinterd. Deze vogels komen uit het hoge noorden en zijn helemaal niet mensenschuw wat resulteerd in mooie waarnemingen van op korte afstand.


W.Andrzjewski


L. Peeters

 

Baardmannetjes

Op verschillende telposten werden er Baardmannetjes waargenomen zo ook op Maatheide en Hageven:

14/10/2008 1ex. opvliegend Maatheide
17/10/2008 1ex. opvliegend en even later nog eens 24 ex. opvliegend Maatheide
19/10/2008 1 ex. terplaatse Maatheide
20/10/2008 1 ex. terplaatse Maatheide
22/10/2008 1 ex. terplaatse Maatheide
23/10/2008 1 ex. terplaatse Maatheide
31/10/2008 2 ex. terplaatse Hageven
1/11/2008 2 ex. terplaatse Hageven
6/11/2008 2 ex. terplaatse Hageven
8/11/2008 2 ex. terplaatse Hageven

Deze vogels werden telkens waargenomen in de rietvegetatie in het nat gedeelte zuid oost van Maatheide. Bij het opvliegen gaan de Baardmannetjes loodrecht tot een grote hoogte omhoog en lijken dan wel grote libellen met hun lange staart en bijna doorzichtige vleugels, vooral bij tegenlicht als het zonnetje schijnt wat bij de waarneming van de 24 exemplaren het geval was. Prachtig!!!


W. Andrzjewski

 

Bonte Vliegenvangers in de regio (2008)

Op de Blekerheide hebben de Bonte vliegenvangers het zeer goed gedaan. We noteerden daar 20 geslaagde broedgevallen met 93 jongen. Het waren er zelfs 27 die er gebroed hebben maar er zijn dit jaar vele broedsels verloren gegaan daar er tijdens het broeden iemand heel wat nestkastjes opengezet had.
Voor Noord-Limburg zijn de resultaten zelfs nog beter als verleden jaar. Er werden in de nestkasten 79 broedsels met 426 jongen opgetekend. In de bijlage zie je ze per gemeente.

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
St. Huibrechts-Lille
1
9
7
2
-
Overpelt
12
70
70
-
-
Lommel
23
117
111
5
1
Achel
10
66
56
5
5
Hamont
23
152
130
17
5
Neerpelt
2
12
9
1
2
Eksel
3
18
18
-
-
Hechtel
5
27
25
2
-
TOTAAL
79
471
426
32
13

 

Bruine Kiekendieven en Duinpiepers in Augustus

3/09/2008
Er werden afgelopen maand 100 Bruine Kiekendieven gemeld waarvan 7 pleisterend en 93 trekkers waren. Een record aantal en het trektelseizoen is nog niet voorbij!!!
Ook waarnemingen van 22 Duinpiepers voor de maand augustus hiervan 2 pleisterend en 20 trekkers. Zoals je ziet is onze regio een belangrijke doortrekplaats voor tal van trekvogels, benieuwd wat ons de volgende twee maanden gaat geven!


Duinpieper-foto L.Peeters

 

Grauwe Klauwier

30/06/2008
Ook ♀ doet een duit in het zakje en brengt voedsel aan.


Foto J. Kerkhofs

Op maandag 16/06 werd op het militair domein een koppeltje Grauwe Klauwieren opgemerkt door J.Verheyen, A.Geuens, J.Kerkhofs en L.Janssen. Dit is verboden gebied en mag alleen bezocht worden door mensen met een pasje, indien dit koppeltje tot broeden komt is dit hopelijk het begin van een nieuwe populatie in onze regio. De mensen die dit gebied mogen bezoeken houden ons op de hoogte of dit koppeltje zich zal vestigen.
T.Jansen


Foto J.Kerkhofs

 

Roodpootvalk, Vale Gier en Slangenarend op het schietveld te Helchteren

Dit jaar leek het op een invasie van Roodpootvalken in Belgie en Nederland, ook op het schietveld werd op 31 mei een Roodpootvalk waargenomen door J.Kerkhofs, J.Verheyen en L.Janssen.

Iedereen herinnert zich nog de Vale Gieren die verleden jaar massaal Belgie binnentrokken, dit jaar werden er op 25 mei 16 Vale Gieren ontdekt te Zwartberg en op 31 mei werd door dezelfde mensen die de Roodpootvalk zagen op het schietveld ook daar een Vale Gier waargenomen.
Ondertussen heeft T.Renckens op 7 juni hoog in een dode boom op 't Plat een Vale Gier kunnen waarnemen.

De laatste jaren worden er regelmatig Slangenarenden gezien in de regio, zo ook op het schietveld werd door de groep rond A.Geuens (WL,JV,JKE en LJ) op 24 mei een trekkende Slangenarend ontdekt.
Voor deze mensen drie prachtige waarnemingen van vogels die we veel zuidelijker verwachten
T.Jansen

 

Morinelplevier in de regio

De aantallen waren niet zo groot als vorig jaar maar toch waren er enkele mooie waarnemingen van de Morinelplevier in de regio.
Op Maatheide werd tijdens trektellen op 13 mei door T.Jansen en T.Gadeyne een Morinel opgemerkt die laag en luid roepend over de hoofden vloog om verderop in te vallen. De vogel een vrouwtje werd teruggevonden en liet zich fotograferen om dan op de vleugels te gaan en verder te trekken.
Op Hageven/Plateaux werd een Morinel ontdekt door H.Claes en P.Vangerven, deze vogel een mannetje verbleef er van 15 mei tot 21 mei en kon goed gefotografeerd en bekeken worden.
T.Jansen

 

Engelse Gele Kwikstaart op Kristallijn

Tijdens het avondtrektellen op 16/04/2008 vielen er een 16tal Gele kwikken in op de dijk van Kristallijn. Lex Peeters ontdekte hierbij een ♂ Engelse Gele Kwikstaart, een prachtige waarneming en een reden temeer om nu de trek van de Gele kwikken op gang komt alle waarnemingen goed te checken op nog van deze mooie verrassingen.
T.Jansen


Foto L.Peeters

 

Meeuwentelling op Maatheide Lommel

Vanavond 5/03/2008 de invallende meeuwen op de slaapplaats van Maatheide geteld. Doordat een groot deel voorverzamelt op de nieuwe baggerput was het noodzakelijk om te splitsen. Nico Venema telde vanaf de Ankerstraat alle meeuwen die uit de richting van de Grote Zandput en Glasfabriek kwamen aanvliegen, ik vanaf de scheidingsdijk tussen beide putten de rest. Hieronder zijn de resultaten naast die van de eerdere tellingen van dit jaar geplaatst.

 
4/5 jan.
19 jan.
10 febr.
5 maart
Kokmeeuw
11.350
10.650
13.640
16.100
Zwartkopmeeuw
0
0
0
min. 9
Stormmeeuw
4.530
4.560
2.255
2.010
Zilvermeeuw
5
?
?
min. 15
Geelpootmeeuw
4
?
?
min. 1
Pontische meeuw
?
?
?
1
Kleine mantelmeeuw
3
13
2
28
'Grote' meeuw spec.
29
10
enkele
35


Het aantal Kokmeeuwen komt verrassend overeen met het aantal dat op 03/03 vorig jaar werd geteld. Met 17.100 ex. was er toen al sprake van een afname, want op 20/02-2007 waren maar liefst 20.500 ex. present. Helaas ontbreekt een vergelijkende datum in de reeks van dit jaar, zodat we slechts kunnen veronderstellen dat we de echte piek gemist zullen hebben. Stormmeeuw is ten opzichte van een maand geleden nog maar zwakjes teruggelopen. Vorig jaar werden op 09 februari 7400 ex. geteld, op 20 februari 4100 en op 03 maart nog slechts 1230. Dat verloopt dit jaar dus nogal anders.
Op 03-03-2007 kwamen nog maar 3 Kleine Mantelmeeuwen op Maatheide slapen. Dat waren er nu al 28 en dat aantal zal de komende weken alleen maar verder toenemen, terwijl de Kokmeeuwen en Stormmeeuwen nu snel in aantal zullen afnemen omdat ze in toenemende maten de broedkolonies op gaan zoeken.
Zwartkopmeeuwen zijn in de regio al aardig vertegenwoordigd, getuige het aantal van 9 ex., waaronder 7 ad., die we tussen de Kokmeeuwen vonden. Een ervan droeg een groene kleurring. Op 03-03-2007 werden 11 ex. opgemerkt.
Lex Peeters

 

Wilde Zwanen

Op 18/02/2008 verbleven er in de Maai te Lommel-Kolonie 8 Wilde Zwanen en 33 Kleine Zwanen met daarbij de 13 plaatselijke Knobbelzwanen. 's Avond op 19/02 zag Lex Peters de vogels opvliegen en verdwijnen richting Velbo, waar ze waarschijnlijk zouden overnachten. Op 20/02 's morgens deed ik een controle op Velbo en trof alleen de 8 Wilde Zwanen aan. Tijdens mijn verplaatsing van zandwinning Velbo naar de Maai vlogen de 8 Wilde Zwanen over mijn hoofd en landde in een weiland waar ook de 33 Kleine Zwanen weer aanwezig waren. 's Avonds terug gepost op Velbo en de 8 Wilde Zwanen zijn dan weer op het water neergestreken om te overnachten.
Wat zeer interessant is dat Dirk Symens op 17/02 te Wuustwezel 33 Kleine Zwanen, met 5 juv. zag. De vogels werden alleen op 17/2 gezien en op 18/2 worden 33 Kleine Zwanen, met 5 juv. gezien in Lommel. Dezelfde vogels!!!
T.Jansen en M.Emmers


foto T.Jansen.


foto W. Andrzejewski


foto M.Bogaerts

 

Geelgorzen

Op de Riebos overwinterden op de akkers tot maximum 352 Geelgorzen, fantastisch om zien hoe deze prachtige vogeltjes als gele flikkerlichtjes glinsterden in de zon. Een aantal akkers worden ingezaaid en niet geoogst zodat de Geelgorzen en ook andere zaadeters in de moeilijke winterperiode een gedekte tafel vinden. Zie ook: project_akkervogels.
Misschien mogen we wel zeggen dat dit een van de grootste concentraties overwinterende Geelgorzen is in België.
T.Jansen


Foto M.Bogaerts

 

Slechtvalken

Vrijdag 10/01/2008 bij de plas van het vroegere glasfabriek te Lommel ontdekte ik drie Slechtvalken ( ik dacht eerst dat het meeuwen waren) in het luchtruim. De vogels vlogen naar elkaar toe en voerde schijnaanvallen uit. Daarna vloog een vogel op de draad en de andere twee op de pyloon van de hoogspanninglijn. Na een tiental minuten herhaalde zich hetzelfde tafereel dat een paar minuten duurde. Eentje ging weer op de pyloon zitten terwijl de twee andere op de oude schouw van het nabijgelegen fabriek gingen zitten.
Of er hier een kast aanwezig is weet ik niet, ook heb ik er geen kunnen ontdekken. Toch de moeite om dit in de toekomst op te volgen.
Emmers Michel

 

2007

Sneeuwgorzen op Maatheide

Zondag 18/11/2007 tijdens de watervogeltelling zag L.Peeters twee Sneeuwgorzen die waarschijnlijk op Maatheide invielen. Lex waarschuwde mij om in de namiddag een poging te doen om deze vogels terug te vinden. Samen met Eli Vanoudenhove startte ik een zoekactie en vrij snel vonden we de vogels terug, eerst een adult vrouwtje en kort nadien een eerste winter vrouwtje. Prachtige vogeltjes en echt niet schuw, getuige de prachtige foto's.
T. Jansen


Foto's L.Peeters

 

Ringvangst Dwerggors (Emberiza pusilla)

Op 23 oktober had het licht gevroren en was het helder weer, om 9h15 controleerde ik mijn netten die waren opgesteld te Wijchmaal in een Rietveld met enkele wilgenbosjes. Op het eerste zicht niet echt veel bijzonders in de netten dacht ik, enkele mezen en een Rietgors! Na de mezen geringd te hebben schonk ik aandacht aan de vermeende Rietgors. Als ik de vogel verwijderde uit het net zag ik onmiddellijk het opvallend bruin masker en dacht vanaf dat moment al aan Dwerggors. Na de nodige mensen gewaarschuwd te hebben werd er gemeten en foto’s gemaakt en werd bevestigd dat het een “Dwerggors”was.
Gegevens van de vogel:
Ringnummer: 10421901
Geslacht: onbekend
Leeftijd: 1ste kj
Plaats vangst: Wijchmaal, Limburg.
Vleugellengte: 68mm
Gewicht: 12,9 gram
Beschrijving: kleine vogel in de hand, kleine snavel, opvallend kastanjebruin masker, zwarte streepjes op de borst, zwarte streep langs de kruin, lichte poten, gestreepte stuit, lichte oogring, HP 4 het langste en inkeping op de binnenvlag van de handpennen: 3,4 en 5.
K.Van Endert.


Foto's K.Van Endert.

 

Ruigpootbuizerden in regio

In totaal trokken er over Falsterbo dit najaar +/- 1150 Ruigpootbuizerden dit aantal lag duidelijk hoger dan andere jaren. Met waarnemingen van Ruigpootbuizerden op de Nederlandse telposten groeide de hoop om deze prachtige vogel ook in onze regio te kunnen bewonderen. En op 21/10/2007 was het dan zover met twee waarnemingen op telpost de Maai en een op telpost Hageven meldde deze prooivogel uit de Toendra’s zich in onze regio. Er volgde nog drie waarnemingen: 23/10 in Overpelt, 28/10 telpost Hageven en 31/10 een adult mannelijk exemplaar op telpost de Maai. In het verleden gebeurde het wel eens dat een Ruigpootbuizerd overwinterde in onze streken, dus opletten is de boodschap!!
T.Jansen

 

Waarneming Grote Pieper in Lommel

Op 6/10/2007 dacht M.Emmers tijdens het trektellen het geluid van Grote Pieper te horen en zag in de weide voor de telpost enkele Graspiepers invallen waarbij zich een groter exemplaar bevond. Samen lokaliseerden we de vogels en inderdaad er was een grote Pieper bij, de vogel vloog al roepend naar de rand van de weide waar we hem goed konden zien en determineren als Grote Pieper. Daarna vloog de Grote Pieper oostwaarts in een andere weide waar ik deze nog enkele minuten kon zien, daarna vloog de vogel westwaarts om verder uit mijn gezichtsveld te verdwijnen.
T.Jansen

 

Broedgeval van Wespendief in de Dommelvallei

De eerste waarneming op 14/05/2007 was tijdens de nestbouw van beide vogels in een Zwarte Els. Opvallend was dat bij onze volgende bezoeken niets meer van de vogels te zien was. In de onmiddellijke omgeving werden beheerswerken uitgevoerd en dachten we dat de vogels verstoord werden.
Pas op 18/07/2007 werd echt naar de nest gezocht, en moesten we werkelijk elke boom afspeuren. Uiteindelijk vonden we de nest die volledig was opgegaan in het gebladerte van de nestboom. Twee jonge zaten op de rand van de nest onder de nest geen raten of kalk. Regelmatig werd de horst opgefrist met verse takken.
Op 13/08/2007 vonden we wel kalk en wespenraten onder de nest en de twee jonge vlogen waarschijnlijk al enige dagen rond in de omgeving.
Op 03/09/2007 vlogen de jonge nog rond in de omgeving van de nestplaats.
Waarnemers: Leon Janssen, Albert Geuens, Willy Loenders, Julien verheyen, Jos Van der Elst en Jef Kerkhofs

 

Wespendieven en Grauwe Kiekendieven over Maatheide.

Donderdag 23/08/2007 Het was een gedenkwaardige middag! In totaal werden vandaag 144 Wespendieven (met groepen van 35, 31, 13, 9, 8 en 2 x 5 ex.) geteld. Maar dat was nog lang niet alles. We waren pas tegen het middaguur gaan tellen, omdat het toen pas droog werd. Om 13.50 uur hield een onv. of wijfje Grauwe Kiekendief zich enige tijd op met twee Buizerden, om daarna naar zuid af te glijden. Later, om 18.00 uur, zouden daar nog 2 onv. vogels bij komen, die samen in actieve vlucht overtrokken.
Vrijdag 24/08/2007 Een man Grauwe Kiekendief was vanaf 10.15 u een tijdje aan het jagen boven Maatheide en vloog daarna hoog op in zuidelijke richting.
T.Jansen en L.Peeters


Man Grauwe Kiekendief (L.Peeters)

 

Kerkuilen in Overpelt

Maandag 2/07/2007. Op een locatie in Overpelt werden 4 jonge en een adulte Kerkuil geringd door B.Geuens. Omdat er nog steeds uilen en vooral Kerkuilen uit het nest geroofd worden vermelden we de locatie niet en zullen we de waarneming ook later doorgeven.


Ringen Kerkuilen (foto's J.Kerkhofs en L.Winters)

 

Bruine Kiekendief op het Hageven

Op 28 maart werd de Bruine Kiekendief weer gezien in het Hageven te Neerpelt. Het koppel kiekendieven was snel druk in de weer met nestmateriaal , in die periode waren er ook spectaculaire prooioverdrachten te zien.
Een tijdje lang zag je enkel het mannetje Bruine Kiekendief rondvliegen, de vogel probeerde zelfs een fazant te vangen, dit mislukte. De predators, waaronder vos, konden dit jaar geen enkel ei of jonge kiekendief bemachtigen, van de oorspronkelijk drie eieren zijn er ook drie prachtige vogels uitgevlogen.
Weldra zullen de vogels weer naar het zuiden trekken, maar we mogen trots zijn met dit broedsel dat prachtige waarnemingen heeft gegeven in onze regio.
H.Claes


Bruine Kiekendief (foto J.Cornelissen)

 

Bonte Vliegenvangers in de regio (2007)

Donderdag 19/07/2007
Spijtig genoeg in de nestkastjes op de Heuvelse Heide geen Bonte Vliegenvangers gebroed in 2007. Wel 6 broedsels van Pimpelmees en 4 broedsels van Koolmees. Het aantal van het 2de legsel is niet gecontroleerd.
Op de Blekerheide daarentegen een gevoelige uitbreiding tegen alle verwachtingen in van allerlei studie's over het achteruitgaan van deze soort. In Noord-Limburg gaat deze soort zeker niet achteruit. 2007 is het 3de beste jaar ooit na 2004 en 2003. Opvallend dit jaar ook de grootte legsels (ook voor andere holenbroeders).
In de Blekerheide waren dit jaar 19 geslaagde broedgevallen met 109 jongen. Geeft 5,7 jongen per legsel. De Bonte Vliegenvanger was dit jaar gemiddeld ongeveer een week vroeger aan het broeden dan in 2006. Nog iets leuks te melden is dat in 2006 we een heel laat broedsel hadden van 2 jongen die geringd werden op 1 juli (normaal einde mei begin juni). Dit jaar is één van die 2 late jongen zich hier komen vestigen en een broedsel van 5 jongen grootgekregen ook op een late datum (15 juni). Zo zie je dat ze zich goed kunnen aanpassen. In de bijlage de broedgevallen in Noord-Limburg met maar liefst 70 nesten en 377 jongen.
K.Van Endert

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
Volgroeid geringd
St. Huibrechts-Lille
1
6
6
-
-
-
Overpelt
18
86
85
-
-
1
Lommel
25
135
134
1
-
-
Achel
8
56
48
4
4
-
Hamont
14
97
80
11
6
-
Neerpelt
1
10
7
1
2
-
Hechtel
3
17
17
-
-
-
TOTAAL
70
407
377
17
12
1

 

Meeuwenkolonie Umicore Lommel-Glasfabriek

Woensdag 4/07/2007
Woensdag ons werk in de meeuwenkolonie van Umicore Balen grondgebied Lommel afgerond met een laatste bezoek. Van de Kokmeeuw waren er naar schatting meer dan 500 nesten en Zwartkopmeeuw 15 nesten waarvan er ééntje is weggespoeld door de zware regenval. Van de Kokmeeuwen zijn er 868 pulli en 6 adulten vogels geringd. Van de Zwartkopmeeuwen zijn er 26 Pulli en 11 adulten voorzien van een ring. Wat het kleurringen betreft: Er zijn 12 adulten (4 waren 3de zomer vogels en 8 vogels waren ouder dan 3 jaar) en 14 Pulli gekleurgeringd (witte ringen, zie foto's). Eén van de adulten die we gekleurringd hebben had al een metalen ring aan en was geringd in de Verrebroekse plassen op 26 mei 2005 als pulli. (Zwartkopmeeuwen zijn pas broedrijp vanaf hun 3de levensjaar). Niet alle jongen hebben we kunnen kleurringen daar ze daarvoor 3 weken oud moeten zijn en niet allemaal terug te vinden zijn wegens het beperkt houden in tijd voor het betreden van de kolonie. Het word nu heel interessant door deze te volgen. Eén zwartkopmeeuw is afgelezen door Lex Peeters met een mooie historie van die vogel (zie bijlage). Er zaten nog verschillende met een kleurring maar hebben we niet kunnen vangen of aflezen. Al bij al een zeer geslaagd seizoen voor deze kolonie met veel vliegende jongen. Hopen voor een herhaling van volgend jaar.
K.Van Endert


Zwartkopmeeuw 2 dagen oud


Zwartkopmeeuw 3 weken oud


Zwartkopmeeuw Adult

Het aanbrengen van de ringen

 

 


Sfeerbeeld van de meeuwenkolonie

 

Ook in onze regio Vale Gieren

Dinsdag 19/06/2007
Van de honderdtal Vale Gieren die op 15/06/2007 in België (Oost en West Vlaanderen) neerstreken zijn de meeste Nederland ingevlogen. Deze zijn weer omgekeerd en terug zuidwaarts naar België gevlogen en ook een aantal zijn onze regio gepasseerd. Twee namiddagen de lucht afturen boven Maatheide te Lommel bracht toch geluk één Vale Gier die meer zwevend dan cirkelend zuidwaarts dreef. Maar Leon Janssen had meer geluk en zag minstens 54 Vale Gieren cirkelend en zwevend boven Overpelt-Lindel op dezelfde dag. Dit moet toch fantastisch zijn om zo'n grote groep gieren in je eigen streek over je hoofd te zien zweven.
Toon Jansen

 

Waarneming van Hop in de regio

Zaterdag 2/06/2007
Een Hop werd waargenomen op het militair domein te Helchteren, luidroepend liet deze vogel zich opmerken en fotograferen. Op 5/06/2007 was de vogel nog steeds aanwezig alleen was de waarneming auditief. Ook op 16/04/2007 werd een Hop waargenomen op Maatheide in Lommel, dit was een eenmalige waarneming.


Hop op militair domein(foto J.Kerkhofs)

 

Meeuwen als broedvogel in Lommel

Op dit moment broeden in Lommel Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw. Er zijn twee kolonies Kokmeeuw waar in één kolonie Zwartkopmeeuwen broeden. Hoe het verloop is van deze broedgevallen en of deze gelukt zijn zal later in deze rubriek vermeld worden.


Kokmeeuw kolonie 2007 en Kleine Mantelmeeuw op nest (foto T.Jansen)


Zilvermeeuw (foto J.Cornelissen) Zwartkopmeeuw en Kokmeeuw (foto L.Peeters)

 

Witvleugelsternen in de regio

Zondag 20/05/2007
Sinds enkele dagen is er een influx van Witvleugelsternen vooral in Nederland maar ook in België. In onze regio werd er ook uitgekeken naar deze vrij zeldzame prachtige stern die overwintert in Afrika en in het oosten(oa.Polen) zijn broedgebied heeft.
Vandaag was het dan zover. Rond 10h bezochten twee vogels zandgroeve Velbo in Lommel, ze lieten zich bewonderen en trokken dan oostwaarts. Rond 18h kregen we een telefoontje van Lex Peeters vanaf de zandput uit Mol-Rauw. Hier pleisterden 15 Witvleugelsternen en een Noordse Stern. We zijn deze vogels gaan bewonderen en het leek wel even dat we ons in Goniadz Polen bevonden. Prachtig toch om deze mooie sierlijke vogels in onze achtertuin te bewonderen!!!!
Toon Jansen


Witvleugelstern (foto J.Cornelissen)

 

Steltlopertrek in Lommel

Vanaf 10/5 werden de steltlopers regelmatig geteld bij zandbedrijf Velbo, door het slechte weer en de sterke westenwind werden verschillende steltlopers het land ingedreven. Dit was een goede gelegenheid om deze vogels dicht bij huis soms al in zomerkleed te observeren. Volgende soorten werden waargenomen:

Bonte Strandloper
1x op 10/5
7x op 12/5
2x op 14/5
2x op 15/5
1x op 16/5
1x op 17/5
2x op 18/5


Bonte Strandloper (foto T.Jansen)

Oeverloper
4x op 10/5
2x op 11/5
3x op 12/5
2x op 14/5
2x op 15/5
2x op 17/5
1x op 18/5
2x op 20/5

Tureluur
6x op 10/5
20x op 11/5
1x op 12/5
2x op 15/5
1x op 16/5
1x op 20/5


Tureluur (foto J.Cornelissen)

Bontbekplevier
1x op 10/5
2x op 11/5
2x op 12/5
1x op 14/5
2x op 15/5

Kanoetstrandloper
1x op10/5
2x op 11/5
1x op 15/5
2x op 16/5

Drieteenstrandloper
1x op 14/5
1x op 15/5
2x op 16/5
1x op 20/5


Drieteenstrandloper (foto M.Emmers)

Zwarte Ruiter
1x op 10/5
1x op12/5


Zwarte Ruiter (foto L.Peeters)

Temmincks Strandloper
1x op 10/5
1x op 11/5


Temmincksstrandloper (foto J.Cornelissen)

Steenloper
1x op 10/5

Zilverplevier
1x op 11/5

 

Middelste Jager op Maatheide

Vrijdag 11/05/2007
Ik had me vanochtend om 8.20 uur nog maar net bij de grote Baggerput van Maatheide geïnstalleerd of er verscheen een adulte zomer Middelste Jager vol in m'n kijkerbeeld. De vogel nam vrijwel direct op circa 50 meter afstand plaats op het water. Ik heb enkele recordshotjes gemaakt. Door de behoorlijke golfslag viel dat niet mee, maar de vogel staat er toch een keer volledig op.
Na hooguit een minuutje vloog de jager alweer op. Vervolgens heb ik vooral genoten. Wat een prachtig beest, wat een mooie contrasten in het verenkleed en wat een indrukwekkende vlucht en vliegbeeld met die schoenlepel aan de staart. Gedurende circa vijf minuten heeft hij nog boven de plas gehangen. Hij maakte soms een duikvlucht, leek even weer te gaan zitten, maar is uiteindelijk in westelijke richting, tegen de stormachtige wind in, weggevlogen. Helaas leverde een latere zoektocht niets meer op.
Lex Peeters

 

Dwergarend over Maatheide

Maandag 7/05/2007
Tegen 17.00 uur belt Eli van Audenhove, in de hoop dat ik op Maatheide ben, omdat Tom Schildermans net een Arend in noordelijke richting over Wezel heeft zien komen. Maatheide ligt ongeveer anderhalve km noordelijk, dus de kans is groot dat het beest bij me in de buurt hangt (of reeds gepasseerd is). Bij de eerste de beste roofvogel die ik vind, net onder een Zweefvliegtuig, is het prijs. Hij glijdt even en draait dan rond, vrij hoog boven de grote baggerput. Het licht is beroerd en ik krijg geen kleuren of contrast te zien. Hij maakt geen grote of robuuste indruk. De vleugels komen wat langer en smaller over dan bij een Buizerd, met duidelijkere vingers. Meest opvallend is echter de vrij lange staart, die ook in lichte spreidstand kaarsrecht is afgesneden. In plaats van dichterbij te komen glijdt de vogel in noordoostelijke richting weg. Achtereenvolgens haaks naar beneden, recht, haaks naar beneden, recht etc. Het licht wordt beter, de afstand groter. De staart blijkt bovenop lichtbruin/beige, de onderzijde van het lijf licht. Na alle tegenslag qua omstandigheden ook even geluk: hij draait enkele keren. Nu zijn op de rug lichte vlekken en op de schouders lichte banen zichtbaar. Helaas krijg ik geen goed zicht op de ondervleugels.
Telefonische uitwisseling van het relaas en de kenmerken met Eli leidt al tot de voorzichtige conclusie dat het een Dwergarend moet zijn geweest. Telefonisch contact met Tom Schildermans helpt me niet zoveel verder, omdat hij de arend eveneens met tegenlicht waarnam. Hij kon geen aanvullende kenmerken aandragen. Dat maakte de kans om tot een sluitende determinatie te komen alweer kleiner. Terug bij de auto de ANWBgids geraadpleegd, waarna er voor twijfel echter nauwelijks ruimte overbleef (alle mogelijke alternatieven kunnen worden weggestreept). Nu ik thuis nog de nodige literatuur heb doorgenomen en een groot aantal foto's op internet heb bekeken ben ik volledig overtuigd.
Ik heb weliswaar regelmatig Dwergarenden waargenomen in het buitenland, maar nog nooit onder vergelijkbare (beperkte) omstandigheden, dus zonder vooraanzicht en zonder actieve vleugelslag.
Lex Peeters

 

Raven over Maatheide

Vrijdag 4/05/2007
De trektellers van Maatheide zagen vanochtend om 10.00 uur twee RAVEN passeren in noordoostelijke richting. De vogels werden al vroegtijdig opgemerkt (ze kwamen uit de richting van Kristallijn) en de eerste indruk was even dat het Roeken zouden zijn, door de wat taps toelopende vleugels, de lange staart en de diepe, naar achteren gerichte vleugelslag. Maar ze kwamen al wel meteen zwaarder en trager over. Gelukkig kwam het duo (waarschijnlijk een paartje; Raven zijn elkaar erg trouw) onze richting invliegen. Door de telescoop werden al tijdig de zware, geheel zwarte snavels zichtbaar. Toen ze uiteindleijk op slechts 50 meter en op boomhoogte langs kwamen konden we ook de afgetekend wigvormige staart goed zien. Enige wat nog ontbrak was het geluid. We hadden graag de typische roep eens over Maatheide horen galmen.
Lex Peeters

 

IJseend op Maatheide

Donderdag 3/05/2007
Gisteravond werd gemeld dat er zich een ♂ IJseend in overgangskleed bevond te Stevensvennen op de zandput tussen Kristallijn en Kanaal van Beverlo. We hadden vrijvlug het eendje ontdekt en konden het op niet te grote afstand observeren, dit was de tweede waarneming van IJseend op een dag in Lommel.(zie hieronder)
Toon Jansen


IJseend (foto's T.Jansen)

Vanochtend sloot een IJseend (vrouwtje zomerkleed) zich direct aan bij een groepje van 4 Geoorde Futen die bij opening van de telling invielen. Ze was druk bezig met poetsen, was alert en onrustig en richtte zich regelmatig op van het water. Een fragiel eendje, niet zo heel veel groter als de Geoorde Futen, afgeronde kop, korte snavel, puntige staart. Ondanks de zeer grote afstand (ze bevond zich aan de westzijde van de grote baggerput van Maatheide; ik stond aan de oostzijde) was de tekening goed te zien (prima licht met de juist opgekomen zon in de rug). Op het moment dat ik m'n spullen aan het pakken was om naar de overkant te verhuizen (met het doel foto's te maken), maakte de IJseend zich los van de Geoorde Futen, maakte een lange nek en begon wild rond te kijken, flapte nog een paar keer met de vleugels en vertrok daarna laag over de plas naar het noorden. Snelle vleugelslag! Nu was ook een donkere streep op de kont tot over de staart zichtbaar.
Lex Peeters

 

Drieteenmeeuw over Maatheide

Woensdag 2/05/2007
Op de telpost Maatheide passeerde ons om 7.30 uur een adulte Drieteenmeeuw. De vogel viel al met het blote oog op door de afwijkende ('stijve') vlucht. Eenmaal in de kijker en vervolgens telescoop waren duidelijk de grijze mantel en vleugels en lichtergrijze slagpennen zichtbaar, overgaand in diepzwarte driehoekige vleugelpuntjes (beslist zonder wit). Staart, kop en buik waren volledig wit, de snavel geel en de meeuw maakte een voorlastige indruk. Met de zon in de rug waren de lichtomstandigheden optimaal. We zagen de Drieteenmeeuw van noord naar zuid laag de grote baggerput oversteken, tot op circa 75 m. afstand. Normaal gesproken is deze kustsoort al zeer bijzonder in het binnenland; het feit dat deze waarneming plaats vindt buiten het seizoen (de doortrekperiode is voorbij) en na langdurige (noord)oostenwind maakt het ronduit bizar. Hoewel dat laatste (geen
westenwind) ook het geval was bij de Noordse Stormvogel van augustus vorig jaar bij Kristallijn en het Vaal Stormvogeltje over de Loozerheide (NL) in oktober 2006.
Lex Peeters

 

Morinelplevier in Lommel

Woensdag 2/05/2007
Vanmorgen tijdens trektellen om 7h10 ontdekten we een groepje van acht Morinelplevieren die uit zuidelijke richting kwamen aangevlogen, boven de vlakte van Maatheide afbogen richting telpost en zo op +/- 200 meter invielen. Even later vlogen ze op om terug te landen op de plaats waar gisteren de drie anderen verbleven (deze werden niet meer aangetroffen). Daar wij met enkele personen aanwezig waren en ons rustig hielden naderden de vogels tot op zo'n 15 meter. Het leek erop dat ze nieuwsgierig waren!!
T.Jansen


8x Morinelplevier(foto T.Jansen)


Morinelplevier(foto T.Jansen)

Dinsdag 1/05/2007
Tijdens trektellen op Maatheide werd er om 7h45 een roepende Morinelplevier opgemerkt die inviel op Maatheide. Het trektellen werd gestaakt om de vogel op de vlakte van Maatheide te lokaliseren. Om 8h30 werd de vogel gevonden en tot onze verbazing werd er al vlug geroepen het zijn er twee........nee drie!! En inderdaad drie Morinelplevieren(2x♀ en 1x♂) liepen te foerageren op het steppeachtig terrein. Deze prachtig getekende vogels lieten zich van kortbij bewonderen, telkens er onraad was drukten de vogels zich tegen de grond, zo ook wanneer een jagende Blauwe Kiekendief over de Morinelplevieren vloog. Afgelopen zaterdag vermoedde men dat er twee Morinelplevieren invielen op Maatheide maar door de grote afstand was men niet zeker, het zou dus kunnen dat er al twee vogels vanaf zaterdag aanwezig waren.
Toon Jansen


♀ Morinelplevier(foto L.Peeters)

 

Kraanvogels in de Riebos

Maandag 02/04/07
In deze tijd van het jaar kom ik regelmatig op de Riebos en ik kom al eens mooie dingen tegen. Na een snel overzicht ontdek ik in de verte een grote vogel, Kraanvogel?
Vlug wat dichterbij rijden en inderdaad er loopt een Kraanvogel rustig rondstappend en regelmatig wat uit het gras pikkend in de natte weide voor ons reservaat.
De Kraan wordt belaagd door vier Kieviten en twee Kraaien, na een poos is hij deze beu en zoekt zijn heil verderop. Hier is hij nog minder welkom, een achttal Kieviten doen schijnaanvallen, hij ontwijkt hun aanvallen en eet onverstoord verder.
Op de duur wordt het de vogel toch te gortig en gaat de vleugels op, steeds hoger tot boven het bos en je denkt: nu is hij weg. Nee hoor hij komt terug en landt in onze weide over de sloot. Hier heeft hij minder last van de Kieviten en eet rondlopend verder. Deze Kraanvogel heeft niet het kleed van een juveniele of adulte vogel, van juveniel tot adult duurt drie jaar.

Vervolg 02/04/07 18h30’
Toch nog eens vlug naar de Riebos om te zien of die Kraanvogel er nog is. Dezelfde Kraan loopt weer in de natte weide voor ons reservaat, mooi belicht door de avondzon en ik maar genieten. Mijn gehoor is wel niet zo goed maar ik hoor Kraanvogels roepen. Er komen twee adulte en een jonge vogel bij en na wat gespring, geroep en vleugelslagen keert de rust weer en beginnen ze allevier te eten.
Rustig Kranen bekijken en observeren: Buizerd, 2x Torenvalk, 4x Witte Kwik, 2x Roodborsttapuit, koppel Wulpen, Haas en de spiegel van een Ree, roep Bosuil en zovoort.
De adulte vogels zien er prachtig uit, de tweede jonge vogel heeft nog geen tekenen van een adult kleed en is dus een eerste jaars.
Na een tijd gaan ze op de vleugels, vliegen wat rond en landen in de natte weide over de sloot.

03/04/07 8h15’
Vandaag zijn er beheerswerken gepland in de vloeiweiden maar Cel en Pierre willen ook de Kraanvogels zien. Dit zie je niet elk jaar, vier Kraanvogels zo kort bij. Inderdaad ze zijn er nog alle vier op de natte weide voor ons reservaat, rustig etend.
Na vijf minuten observeren richten de Kranen hun kop omhoog en stappen richting bos. Waarom?
Het antwoord is snel duidelijk. Een oude Vos sluipt op een tiental meter langs de Kraanvogels, hij beloert ze wel maar gaat er niet naartoe. Blijkbaar kent hij de stevige snavel van deze vogels. De Vos gaat verder richting sloot en wij sluipen dichter om verscholen in de jonge dennen enkele foto’s te maken. Het verhaal eindigt doordat een jager komt aangereden, de Kraanvogels gaan op de wieken en trekken verder.
Al bij al was onze dag weer goed, Kraanvogels, de Vos die even de vogels kwam groeten...!
A.Geypen


Kraanvogels ( foto M.Emmers)

 

Blauwe Kiekendieven in de Maai

In de Maai te Lommel zag ik op 14/03/2007 drie Blauwe Kiekendieven samen met vier Buizerds. De Kiekendieven(1♂ en 2♀) wonnen steeds meer hoogte tot ik ze bijna niet meer zag met de kijker en dreven zo verder naar het noord-oost. Dit waren echte trekkers die zich even in de Maai lieten zien.
M.Emmers

 

Sperwer verdrinkt Grote Bonte Specht

Als we op 05/03/2007 een wandeling aan de Katershoeve aanvangen horen we plots angst of doodskreten van een Grote Bonte Specht, een Sperwer heeft de vogel in de klauwen en vliegt de grond op. Als we behoedzaam naar de plek wandelen zien we dat een ♂ Sperwer, met zijn prooi een ♀ Grote Bonte Specht, in een plas water staat en daar zijn slachtoffer letterlijk aan het verzuipen is. De Grote Bonte Specht weert zich en slaat wild met een vleugel, met de vrije klauw duwt de Sperwer de kop van zijn prooi herhaaldelijk onder water tot die geen teken van leven meer geeft en vliegt dan weg.
Als we enige tijd terugkeren bij de Katershoeve vinden we de restanten van de specht onder een struik.
Getuigen van dit vreemde spektakel waren Albert Geuens, Willy Loenders en Leon Janssen.
L.Janssen

 

2006

IJsduiker (Gavia immer) in Noord-Limburg

Deze winter kregen we bezoek uit het hoge noorden. Tijdens de watervogeltelling op 18 november werd op de put van de A24 te Neerpelt een juveniele IJsduiker ontdekt. De IJsduiker die hoofdzakelijk broedt in Noord-Amerika, maar ook algemeen is op IJsland en Groenland ziet men niet veel op binnenwateren en is ook aan onze kust een niet veel geziene wintergast. Deze vogel was de eerste die men opmerkte van een kleine invasie. In Geel, Mol en aan de Maaskant (Houbenhof) pleisterden ook IJsduikers. De vogel van Geel is nog in het nieuws geweest doordat hij gekwetst werd door een vishaak en later in Oostende stierf. Hoe deze vogels hier verzeild geraakten is niet duidelijk, waarschijnlijk afgedreven door de westerstormen die er toen heersten.
Onze gast verbleef 59 dagen op de put en liet zich mooi bewonderen, 14 januari was de laatste dag dat de IJsduiker gezien werd, toevallig op een watervogeltelling. Zou deze vogel ons toch nog willen groeten hebben alvorens zijn reis naar het hoge noorden aan te vatten?
T.Jansen