Pieter Cox

Libellen

Interessante links:

 

 

Verschillen tussen juffers en libellen (info afkomstig van libellennet.nl)

Juffers

  • lang, dun achterlijf
  • de vier vleugels hebben dezelfde vorm
  • de vleugels worden in rust meestal langs of boven het achterlijf samengeklapt
  • ogen gevormd als een halve bol en geplaatst aan de zijkanten van de kop
  • juffers zijn tengerder en gemiddeld kleiner dan (echte) libellen. Ze hebben meestal een zwakke vlucht en zitten het grootste deel an de tijd in de vegetatie.

Libellen

  • robuuster en meestal breder achterlijf
  • de achtervleugels zijn aan de basis breder dan de voorvleugels
  • de vleugels worden in rust meestal uitgespreid, of zelfs schuin naar beneden gehouden
  • grote ogen, die elkaar boven op de kop (bijna) raken
  • libellen komen forser over dan juffers en zijn behendiger in de lucht. Sommige soorten maken lange vluchten, zonder te gaan zitten