Pieter Cox

Trends van plaatselijke broedvogels in Europa

 

Pan-European Common Bird Monitoring (PECBM)

Trends van plaatselijke broedvogels in Europa

Dit report presenteert een grote set aan populatietrends en index van 124 plaatselijke vogels in Europa die zijn gemaakt met een ontwerp van Pan-European Common Bird monitoring begin 2007. De trends en index in dit report overlappen een periode van 1980 tot 2005.
Er zijn gegevens verzameld van 20 landen nl. Ireland, UK, Netherlands, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Estonia, Latvia, Poland, Czech Republic, Hungary, Austria, Germany, Switzerland, Belgium, France, Spain, Portugal, Italy.
Het project wordt ondersteunt door Royal Society for Protection of Birds (RSPB), de BirdLife International Partner in UK en sinds January 2006 wordt het ook ondersteunt door de Europese gemeenschap.
De trendinformatie is ontleend aan jaarlijkse overzichten van broedvogels over verschillende periodes in de 20 landen. Hieronder enkele trends van bij ons broedende vogels en van enkele vogels die wij vooral tijdens de trek te zien krijgen.
Meer informatie en trends kan je vinden op www.ebcc.info, de overkoepelende site voor de Algemene Broedvogelmonitoring in Europa.
Deze gegevens komen uit rapport van EBCC(European Bird Census Council)
T.Jansen

Vink
Stabiele trend

Keep
Keep doet het slecht, na een periode van 23 jaar blijft er maar 37% meer over van de Europese populatie. Ondanks de soort in de jaren '90 terug toenam met 14%.

Goudvink
De Goudvink is ondertussen in aantal gehalveerd en blijft afnemen.

Appelvink
Appelvink doet het bijzonder goed, een verzesvoudiging ondanks een lichte afname de laatste jaren.

Zomertortel
De trend vertoont een afname van ongeveer 60% tot de beginjaren 90 en lijkt zich dan enigszins te handhaven.