Pieter Cox

Vogelwerkgroep - Trektelseizoen 2012

Trektelpost Maatheide

Trektelseizoen 2012

In 2012 werd op trektelpost Kristallijn/Maatheide meer dan 1.500 uren geteld. De kern bestond uit 12 personen. Het werd een heel bijzonder jaar, met 36 nieuwe dagrecords, waaronder Sperwer 206, Bontbekplevier 33, Gierzwaluw 1.543, Veldleeuwerik 16.169, Zwarte Mees 128, Pimpelmees 776, Koolmees 695, Vink 56.548, Appelvink 169 en Geelgors 37.

Er werden bijna 700.000 vogels geteld, ruim een derde deel ervan werd in drie dagen tijd, op 18, 19 en 20 oktober, waargenomen. Met maar liefst 277.000 overtrekkende vogels leek Maatheide op die dagen wel Falsterbo.
De trek verloopt ieder jaar anders, zo ook in 2012. Vogels waarvan er dit jaar opvallend veel gezien werden zijn: Drieteenstrandloper 25, Gierzwaluw 5.476 (mede dankzij de vroege start van de najaarstellingen), Boomleeuwerik 1.250, Veldleeuwerik 33.093, Zwarte Mees 505, Pimpelmees 2.663, Koolmees 718, Vink 236.522, Appelvink 823 en Geelgors 167.
De prooivogels vormen ieder jaar een categorie apart. Een echte Buizerddag zat er dit najaar helaas niet in; de vogels kwamen meer gespreid door. Nu stalen Zeearenden de show. Nadat we in het vroege voorjaar al een voorbijtrekkend ex. hadden gemist, verschenen op 27 oktober twee onvolwassen vogels boven de putten. Enkele dagen later was het nog een keer raak, met weer een overtrekkende juveniel. Buiten Smellekens en kiekendieven, die opvallend ondervertegenwoordigd waren, haalden de andere prooivogels een vrij normaal peil.
Adrenaline-verhogende waarnemingen waren buiten de Zeearenden: Kleine Zilverreiger 5, Zwarte Ooievaar 9, Lepelaar 3, Rotgans 1, Slangenarend, Ruigpootbuizerd 4, Roodpootvalk 2, Morinelplevier 20, Breedbekstrandloper, Rosse Grutto’s 15 samen, Kleine Jager, Dwergstern, Velduil 4, Strandleeuwerik 4, Grote Pieper 6, Duinpieper 55, Roodkeelpieper 3, Buidelmees 7, Frater 2, IJsgors 7, Sneeuwgors 2, Ortolaan 7 en Grauwe Gors 1.
Het zijn natuurlijk niet alleen bijzonderheden die het trektellen zo populair maken, maar bijvoorbeeld ook groepen van een paar duizend Houtduiven bijeen, onophoudelijke stromen Vinken, strakke formaties Aalscholvers en Kraanvogels en groepen thermiekende Ooievaars maken de trekteller gelukkig. In 2012 konden we ons geluk niet op, al werd de stemming regelmatig getemperd door de initiatieven om uitgerekend hier Windturbines te plaatsen.

Voor alle gegevens zie: http://www.trektellen.nl/totalen.asp?telpost=253&jaar=2012&site=0&land=2&taal=1