Pieter Cox

Vogelwerkgroep - Trektelseizoen 2011

Trektelpost Maatheide

Trektelseizoen 2011

Weer een uitzonderlijk seizoen met regelmatige bezetting en een totaal van 1230 uren telgenot. Ook een jaar waarin vele dagrecords sneuvelden. Het voorjaar herinneren we met een verrassende en massale vinkentrek, meer dan 116 000! Het najaar gaf massale trek van prooivogels waar vooral Buizerd, Ruigpootbuizerd, Rode Wouw, Bruine- en Blauwe Kiekendief de trektellers menigmaal een adrenalinestoot gaven.

Opvallende aantallen:
1 Jan Van Gent, 149 Grote Zilverreigers, 17 Purperreigers, 215 Ooievaars, 1 Middelste Zaagbek, 50 Rode Wouwen, 1 Slangenarend, 251 Bruine Kiekendieven, 76 Blauwe Kiekendieven, 6 Grauwe Kiekendieven, 2225 Buizerden, 9 Ruigpootbuizerden, 107 Smellekens, 945 Kraanvogels, 14 Morinelplevieren, 12 krombekstrandlopers, 3 Rosse Grutto's, 2 Middelste Jager, 1 jager spec, 1 Drieteenmeeuw, 3 Velduilen, 139244 Houtduiven, 1 Strandleeuwerik, 3 Grote Piepers, 41 Duinpiepers, 3 Roodkeelpiepers, 2360 gele Kwikstaarten, 108 Beflijsters, 3 Baardmannetjes, 5 Buidelmezen, 7 Klapeksters, 2 Raven, 172660 Vinken, 4 Europese Kanaries, 117 Appelvinken, 7 IJsgorzen, 3 Sneeuwgorzen, 161 Geelgorzen, 4 Ortolanen, 1 Grauwe Gors.

Alle hoogtepunten opnoemen zou ons een te grote opsomming geven maar 15 oktober was toch wel een dag om nooit meer te vergeten: liefst 644 Buizerds, 2 Ruigpootbuizerds en 15 Rode Wouwen trokken die dag over Maatheide.

Ook het ringen op Maatheide gaf weer een meerwaarde met hier de voornaamste soorten:

6 Draaihalzen, 15 Blauwborsten, 6 Paapjes, 24 Sprinkhaanzangers, 1 Snor, 71 Rietzangers, 5 Braamsluipers, 1 Grote Karekiet, 2 Sperwergrasmussen, 1 Bladkoning, 1 Baardmannetje, 1 Grauwe Klauwier. Er werden 47 soorten geringd!

Hieronder enkele grafieken die het jaar 2011 enigzins in beeld brengen:

De teluren zijn per jaar gelijkmatig verdeeld, in het voorjaar 2009 was er een telmarathon daarom geeft april hier een piek.

De piek in maart 2011 is veroorzaakt door de massale vinkentrek.

Hier zie je de massale prooivogeltrek van 2011 met 17 verschillende soorten, spec. niet meegerekend.

20 soorten passeerden Maatheide ook hier is spec niet meegerekend.

Om een overzicht van trektelpost Maatheide op trektellen.nl te krijgen van het jaar 2011 klik dan hier:
trektellen 2011