Pieter Cox

Project Bonte vliegenvanger

In samenwerking met Werkgroep 4 Noord-Limburg werden er 20 nestkastjes in functie van deBonte Vliegenvanger geplaatst rond de Heuvelse Heide.
De Bonte Vliegenvanger is een schaarse soort in Vlaanderen en is bijna volledig gebonden aan de bossen in de Noordelijke- en Oostelijke Kempen. De vogel heeft zijn broedgebied aan de rand van een niet zo dicht bos met in de nabijheid open plekken. De Heuvelse Heide leek ons gezien de ervaring die Werkgroep 4 heeft met de Bonte Vliegenvanger een geschikt terrein om deze vogel meer kansen te geven.
We zullen samen met Werkgroep 4 Noord-Limburg deze actie opvolgen en de resultaten en het verloop van het broedzeizoen rapporteren.

Nestkastjes plaatsen 1/02/2007

De nestkastjes werden vanmorgen opgehangen, prachtige huisjes voor de Bonte Vliegenvanger en eventueel andere vogels ons ter beschikking gesteld door Werkgroep 4 Noord-Limburg.

Broedseizoen 2007

De nestkastjes werden gecontroleerd door Werkgroep 4 , er werd geen broedsel van Bonte Vliegenvanger vastgesteld.

Broedseizoen 2008

Op de Heuvelse heide hebben geen Bonte vliegenvangers gebroed. Alle nestkasten waren bezet door de mezen toen de Bonte vliegenvangers terugkwamen uit hun winterkwartier en hebben geen kans gehad voor daar te broeden. (misschien wat meer nestkasten hangen tegen volgend broedseizoen?)

 


Gegevens broedgevallen

 

Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2019)

Plaats
Aantal geringde broedsels
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
Lommel
68
401
393
8
-
Hamont
32
226
203
22
1
Achel
5
33
33
-
-
Neerpelt
10
70
64
5
1
Overpelt
8
44
44
-
-
Hechtel
4
26
25
1
-
Eksel
6
36
36
-
-
St. Huibrechts-Lille
9
61
59
2
-
TOTAAL
142
897
857
38
2

 

 

 

 

Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2018)

Plaats
Aantal geringde broedsels
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
Lommel
77
441
434
6
1
Hamont
28
189
178
11
-
Neerpelt
15
98
93
5
-
Overpelt
8
42
42
-
-
Hechtel
5
33
31
2
-
Eksel
6
39
39
-
-
St. Huibrechts-Lille
12
83
76
6
1
TOTAAL
151
925
893
30
2

 

 

 

 

Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2017)

Plaats
Aantal geringde broedsels
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
Lommel
57
348
342
6
-
Hamont
14
107
96
11
-
Neerpelt
17
121
109
11
1
Overpelt
10
57
57
-
-
Hechtel
6
41
41
-
-
Eksel
2
10
10
-
-
St. Huibrechts-Lille
10
5
66
5
-
TOTAAL
116
755
721
33
1

 

 

 

Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2016)

Plaats
Aantal geringde broedsels
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
Lommel
71
414
408
6
-
Hamont
32
211
193
16
2
Neerpelt
15
102
88
13
1
Overpelt
10
47
47
-
-
Hechtel
3
19
16
3
-
Eksel
6
32
32
-
-
St. Huibrechts-Lille
4
30
28
1
1
Peer
7
31
28
3
-
TOTAAL
148
886
840
42
4

 

 

 

Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2015)

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
Lommel
50
286
282
4
-
Hamont
22
152
141
11
-
Neerpelt
20
126
117
7
2
Hechtel
3
17
16
1
-
Eksel
2
9
9
-
-
St. Huibrechts-Lille
5
38
34
3
1
TOTAAL
102
628
599
26
3

 

 

 

Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2014)

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
Overpelt
8
49
49
-
-
Lommel
53
309
303
6
-
Hamont
33
236
209
20
7
Neerpelt
18
90
75
7
8
Eksel
5
23
22
1
-
St. Huibrechts-Lille
8
52
47
2
3
TOTAAL
125
759
705
36
18

 

 

Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2013)

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
Overpelt
10
55
55
-
-
Lommel
54
322
319
3
-
Peer
1
7
7
-
-
Hamont
21
131
123
7
1
Neerpelt
13
93
80
7
6
Eksel
7
41
41
-
-
Hechtel
3
25
22
3
-
St. Huibrechts-Lille
6
37
31
5
1
TOTAAL
115
711
678
25
8


Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2012)

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
Overpelt
27
134
134
-
-
Lommel
41
265
261
4
-
Peer
3
15
15
-
-
Hamont
33
223
195
19
9
Neerpelt
12
81
77
2
2
Eksel
2
11
11
-
-
Hechtel
5
31
27
4
-
St. Huibrechts-Lille
1
12
5
5
2
TOTAAL
124
772
725
34
13


Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2011)

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
Overpelt
13
66
66
-
-
Lommel
33
199
197
2
-
Achel
10
85
64
11
10
Hamont
49
341
292
31
18
Neerpelt
15
103
89
9
5
Eksel
2
13
12
1
-
Hechtel
3
21
18
3
-
TOTAAL
115
828
738
57
33


Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2010)

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
St. Huibrechts-Lille
2
16
11
4
1
Overpelt
7
39
39
-
-
Lommel
33
210
198
11
1
Achel
10
78
66
8
4
Hamont
27
177
166
6
5
Neerpelt
6
41
35
5
1
Eksel
2
13
13
-
-
Hechtel
2
14
13
1
-
TOTAAL
89
584
541
35
12


Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2009)

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
St. Huibrechts-Lille
1
8
8
-
-
Overpelt
11
66
66
-
-
Lommel
35
188
185
3
-
Achel
9
67
59
5
3
Hamont
21
153
131
12
10
Neerpelt
7
50
42
6
2
Eksel
3
19
19
-
-
Hechtel
3
21
18
3
-
TOTAAL
90
572
528
29
15

 

 

Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2008)

Op de Blekerheide hebben de Bonte vliegenvangers het zeer goed gedaan. We noteerden daar 20 geslaagde broedgevallen met 93 jongen. Het waren er zelfs 27 die er gebroed hebben maar er zijn dit jaar vele broedsels verloren gegaan daar er tijdens het broeden iemand heel wat nestkastjes opengezet had.
Voor Noord-Limburg zijn de resultaten zelfs nog beter als verleden jaar. Er werden in de nestkasten 79 broedsels met 426 jongen opgetekend. In de bijlage zie je ze per gemeente.

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
St. Huibrechts-Lille
1
9
7
2
-
Overpelt
12
70
70
-
-
Lommel
23
117
111
5
1
Achel
10
66
56
5
5
Hamont
23
152
130
17
5
Neerpelt
2
12
9
1
2
Eksel
3
18
18
-
-
Hechtel
5
27
25
2
-
TOTAAL
79
471
426
32
13Broedgevallen Bonte Vliegenvangers in de regio (2007)

Spijtig genoeg in de nestkastjes op de Heuvelse Heide geen Bonte Vliegenvangers gebroed in 2007. Wel 6 broedsels van Pimpelmees en 4 broedsels van Koolmees. Het aantal van het 2de legsel is niet gecontroleerd.
Op de Blekerheide daarentegen een gevoelige uitbreiding tegen alle verwachtingen in van allerlei studie's over het achteruitgaan van deze soort. In Noord-Limburg gaat deze soort zeker niet achteruit. 2007 is het 3de beste jaar ooit na 2004 en 2003. Opvallend dit jaar ook de grootte legsels (ook voor andere holenbroeders).
In de Blekerheide waren dit jaar 19 geslaagde broedgevallen met 109 jongen. Geeft 5,7 jongen per legsel. De Bonte Vliegenvanger was dit jaar gemiddeld ongeveer een week vroeger aan het broeden dan in 2006. Nog iets leuks te melden is dat in 2006 we een heel laat broedsel hadden van 2 jongen die geringd werden op 1 juli (normaal einde mei begin juni). Dit jaar is één van die 2 late jongen zich hier komen vestigen en een broedsel van 5 jongen grootgekregen ook op een late datum (15 juni). Zo zie je dat ze zich goed kunnen aanpassen. In de bijlage de broedgevallen in Noord-Limburg met maar liefst 70 nesten en 377 jongen.
K.Van Endert

Plaats
Aantal bezette nestkasten
Aantal geringd
Pulli
Adulte vrouwen
Adulte mannen
Volgroeid geringd
St. Huibrechts-Lille
1
6
6
-
-
-
Overpelt
18
86
85
-
-
1
Lommel
25
135
134
1
-
-
Achel
8
56
48
4
4
-
Hamont
14
97
80
11
6
-
Neerpelt
1
10
7
1
2
-
Hechtel
3
17
17
-
-
-
TOTAAL
70
407
377
17
12
1