Pieter Cox

Dommelvallei - Activiteiten

Overzicht

Beheerswerken Beheerswerken 2007
  Beheerswerken op 30 augustus 2008
  Boekweit maaien in Dommelvallei - 20 september 2008
  Beheerswerken op 3 juli 2010
  Beheerswerken op 28 augustus 2010
  Beheerswerken op 9 juli 2011
  Beheerswerken op 17 september 2011
  Beheerswerken op 7 juli 2012
  Beheerswerken op 13 juli 2013
  Beheerswerken Hoksent - 24 augustus 2013
 
Overige activiteiten Bezoek percelen Kleine Molen - 9 september 2006
  Bezoek aan Life Dommelvallei ter gelegenheid van het sectormoment -
26 september 2011
  Opening wandeling Dommelvallei - 9 oktober 2011
  Wandeling op 25 maart 2012
  Opening wandelwegen in de Dommelvallei - 6 oktober 2012
  Lentewandeling op 24 maart 2013
  Wandeling op 2 juni 2013
  Open monumentendag - 8 september 2013
  Wandeling op 29 september 2013
  Wandeling op 23 maart 2014
  Wandeling op 14 december 2014
  Vogelwandeling op 15 maart 2015
  Inhuldiging van de Gerard Jannis Beemd op 24 mei 2015
  Broekboswandeling op 16 mei 2016

 

 

 

Beheerswerken

Beheerswerken 2007


Hooi oprapen met de softrak in de Dommelvallei.


Prachtig boekweitveld ingezaaid door Gerard.

Beheerswerken op 30 augustus 2008

Vele handen maken het werk licht, dit was ook weer zo op de Dommelvallei. Gerard is iedereen dankbaar die een steentje heeft bijgedragen.

 

 

Boekweit maaien in Dommelvallei - 20 september 2008

Twee oudere mannen van het Hoksent maaiden met de nodige ervaring de boekweit met de zeis en zette deze in schoven op het veld.

 

 

Beheerswerken op 3 juli 2010

 

 

Beheerswerken op 28 augustus 2010

 

 

Beheerswerken op 9 juli 2011

 

 

Beheerswerken op 17 september 2011

 

Beheerswerken op 7 juli 2012

 

Beheerswerken op 13 juli 2013

 

 

Beheerswerken Hoksent - 24 augustus 2013

 

 

Overige activiteiten

Bezoek percelen Kleine Molen - 9 september 2006

Op zaterdag 9 september 2006 werd er samen met de eigenaar Bernard Delhaise en onze herders Gerard en Teus een bezoek gebracht aan de percelen van de Klein Molen die wij sinds het midden van dit jaar in beheer hebben.
Door de begrazing van de schapen waren de autentieke greppels en sloten goed te zien. Het was de bedoeling om naar aanleiding van onze bevindingen, een beheer voor de toekomst uit te stippelen.

 

 

Bezoek aan Life Dommelvallei ter gelegenheid van het sectormoment - 26 september 2011

We bezochten met een groep van 18 deelnemers achtereenvolgens de blauwe graslandjes op het Hoksent, de werken aan Schuilens weyer en de werken op Resterheide.

 

 

Opening wandeling Dommelvallei - 9 oktober 2011

 

 

Wandeling op 25 maart 2012

 

 

Opening wandelwegen in de Dommelvallei - 6 oktober 2012

 

 

Lentewandeling op 24 maart 2013

Het werd een ijsdag i.p.v. een lentedag!

 

 

Wandeling op 2 juni 2013


Zij zagen dat het goed was!

 

 

Open monumentendag - 8 september 2013

Ter gelegenheid van Open monumentendag werden er twee natuur- en erfgoedwandelingen gegidst in de omgeving van de Schans in Eksel Hoksent.

Wandeling in de voormiddag

Wandeling in de namiddag

 

 

Wandeling op 29 september 2013

 

 

Wandeling op 23 maart 2014


Foto's Jan Leroy

 

 

Wandeling op 14 december 2014

 

 

Vogelwandeling op 15 maart 2015

 

 

Inhuldiging van de Gerard Jannis Beemd op 24 mei 2015

Op zondag 24 mei 2015 vond er een speciale wandeling plaats in de Dommelvallei. Deze wandeling vertrok om 9u00 aan het zuiveringsstation van Eksel. Supermooie hooilandjes van het Hoksent werden bezocht. Na de wandeling, omstreek 11u00, werd het infobord 'Gerard Jannis Beemd' ingehuldigd en werd er afgesloten met een drankje. Deze beemd is één van de gebieden die zonder het noeste werk van Gerard nooit zo gepronkt zouden hebben zoals ze nu doen! Bedankt Gerard!

 

 

Broekboswandeling op 16 mei 2016

Op Pinkstermaandag (16 mei 2016) vond onder leiding van Albert Geuens en Gerard Jannis de broekboswandeling in de Dommelvallei plaats. Zoals onderstaande foto's tonen, was er een mooie opkomst!