Pieter Cox

Gidsenwerking - 2012 een uiterst succesvol jaar natuureducatie in de Vloeiweiden

Niet alleen qua natuurbeheer maar ook op gebied van natuurbeleving en natuureducatie is 2012 in de vloeiweiden een succesvol jaar geweest. Buiten de 12 maandelijkse geleide wandelingen werden er door onze natuurgidsen nog 72 verenigingen, groeperingen en klassen opgevangen. Deze laatste worden opgesplitst in meerdere kleinere klasgroepen en genieten tijdens hun bezoek van 2 of 3 educatieve activiteiten, zoals bodem- en kriebeldiertjesonderzoek, sloot- en plasonderzoek, spelend de watering verkennen... Het belang van deze activiteiten wordt ook door het stadsbestuur van Lommel erg gewaardeerd. Daarom heeft het onze vereniging een subsidie toegekend als tegemoetkoming in de vergoeding van onkosten en materiaal voor onze gidsenwerking en om heel ons educatief aanbod volledig gratis aan de Lommelse basisscholen aan te bieden.
Graag nog enkele vermeldenswaardige cijfers, die zeker meer media-aandacht en zelfs een kleine “viering” verdiend hadden. Wij zijn echter wellicht te bescheiden...
Sedert einde 1977, het jaar dat, Albert, Gène en wijlen Jef Theuws, als Natuurgidsen de eerste geleide wandelingen organiseerden, wordt ononderbroken jaarlijks het totaal aantal wandelingen met het aantal deelnemers nauwkeurig genoteerd.
Vorig jaar 2011 hebben wij het 35ste jaar afgesloten met 2.432 wandelingen met in totaal 50.221 deelnemers. De 50.000 ste bezoeker/wandelaar is dus in de loop van dat jaar gegidst. Spijtig dat wij daar niet meer ruchtbaarheid aangegeven hebben.
Dit jaar 2012, komen er 84 wandelingen/educatieve activiteiten met 1.404 deelnemers bij, het totaal wordt dus 2.516 wandelingen/educatieve activiteiten en 51.625 deelnemers. In de loop van dit jaar is dus de 2.500ste wandeling/educatieve activiteit door gegaan. Ook dit heugelijke feit hebben wij onvoldoende in de belangstelling gebracht.